Hoolduskoordinaator

UUDIS!
Meie majas töötab nüüdsest hoolduskoordinaator, Kristi Jürgenson.

Hoolduskoordinaator aitab korraldada Märjamaa valla ja Kohila valla elanikele vajalikke
tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.
Toetab abivajaja lähedasi vajaliku info leidmisel ning abi korraldamisel.
On toeks perearstidele sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel.

Kontakt: 54 005 894

e-post: kristi.jurgenson@perearstid.ee


Röntgenkabinet

Märjamaal asuv Röntgenkabinet on 9.12.2022-30.12.2022 SULETUD!

Hinnakirja muudatus

Alates 04.10.2022 muutub perearstikeskuse hinnakiri

Tervisetõend töötamiseks koos röntgeni ja analüüsidega maksab 75.- €


Relvaloa taotleja tervisetõend maksab 40.- €


Mootosõidukijuhi tervisetõend maksab 30.- €

COVID-19 vaktsineerimine

Alates 01.09.2022 oleme vaktsineerimisajad avanud ka 
https://digiregistratuur.ee/login lehel.

Meie keskuses saab vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu Pfizer/BioNTechi Comirnaty vaktsiiniga. Teeme nii esimesi, teisi kui ka tõhustusdoose. Aega saab broneerida kas telefoni 48 22 232 teel või digitaalselt patsiendiportaalis:

https://digiregistratuur.ee/loginhttps://digiregistratuur.ee/login

Sellel lehel tuleb valida COVID teenuste valdkond vaktsineerimine ja teenus pzizer ning Rapla maakond ja siis avanevad meie avalikud vaktsineerimis ajad.

COVID-19 VAKTSINEERIMISE 
 MEELESPEA!


● tulge kokkulepitud ajaks, et vältida inimeste kogunemist ooteruumides
● saabudes palume Teil pöörduda registratuuri, kus saate registreerida oma kohaloleku ning seejärel suunatakse Teid vaktsineerimiskabinetti.
● COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust
● vaktsineerimine on vabatahtlik
● süst tehakse õlga või õlavarde, riietus võiks olla selline, et saab mugavalt käe paljaks võtta
● vaktsineerimise viib läbi vastava väljaõppe saanud õde.
● pärast süsti peab jääma 15 minutiks perearstikeskusesse jälgimisele,
● vahe teiste vaktsiinidega (näiteks puukentsefaliidi vastane vaktsiin) peab olema vähemalt kaks nädalat,
● vaktsineerima tulge ainult siis, kui olete terve ja teil ei esine ülemiste hingamisteede ägedaid haigus nähtusid ega palavikku
●kui te ei saa kokkulepitud ajal vaktsineerimisele tulla, palun andke sellest perearstikeskusele aegsasti teada.Vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele leiab vastuseid lehelt www.vaktsineeri.ee või numbrilt 1247.

Eelvisiidile üleminek

Alates 01.03.2022  on  kontaktivabaks suhtluseks   perearstikeskusega   2  võimalust:

1 . telefon  4822232
2.  eelvisiidi  link  Sisene siit:   Eelvisiit

 • Eelvisiidi keskkonda saabunud pöördumistega tegeleb personal  kogu tööpäeva  jooksul 
 • Kiirete juhtumitega tegelevad õde ja arst. Teile  helistatakse  ja  kutsutakse vastuvõtule  samal päeval 
 • Muud pöördumised lahendavad arstid ja õed pakilisuse järjekorras, tegeledes vajaliku eelselektsiooniga
 • Töötame läbi Teie pöördumise põhjuse ja varasemad terviseandmed,  planeerime samaaegselt ka ennetavad tegevused. Vajadusel kutsume Teid  täiendavatele  uuringutele ja analüüsidele .   Analüüside-uuringute  tulemused  on  leitavad  digiloos  www. digilugu.ee . Kui Teil  puudub  ligipääs  digiandmetele  ,     teavitame Teid  tulemustest telefonitsi. 
 • Arsti  vastuvõtuvajaduse  korral   saate  ligipääsu  digiregistratuurile, kus  on  võimalik endale  sobiv  vastuvõtuaeg  broneerida  .
 • Õe vastuvõtule  /  nt  profülaktiline  läbivaatus, vaktsineerimine, plaaniliste  analüüside  teostamine  jms/  registreerumiseks  saate  samuti iseseisva  broneerimise  võimaluse. 
 • Eelvisiit  tagab    kiireima  ligipääsu  Teile  vajalikele  teenustele  Teile   sobival ajahetkel  ning  meile  paremini  ettevalmistatud   ning  suurema  kasuteguriga  kontaktvisiidi. 
 • Eelvisiidi kaudu on võimalik pöörduda kõikidel meie nimistutesse kuuluvatel inimestel.
 • Eelvisiidi   kaudu palume pikendada ka oma retsepte  .  

Ka  meie  telefonikeskus  hakkab   alates     01.03.2022  käsitlema  patsientide  pöördumisi  valikuliselt üle eelvisiidi . Loodame, et meie uus töökorraldus on kokkuvõttes Teile mugavam ja tagab kiirema ligipääsu ja kvaliteetsema abi.

Eelvisiit  on  Eesti  Haigekassa  2022   aasta  pilootprojekt, omasarnaste  seas ainus  , mis  ühildub  perearsti  töölauaga.  Meie  proovime  programmi  kohandada   endale  käepärasemaks koos  tarkvaraarendajaga  
Teiepoolne  tagasiside   teenuse kasutajasõbralikkuse kohta,  parendusettepanekud on  väga oodatud.

Sisene siit:   Eelvisiit

23.02.2022

toimub  vastuvõtt  perearstikeskuses  kuni  13.00

Eelvisiidi projektist

Eelvisiit“ keskendub sellele, et inimesel oleks võimalik kiiremini oma tervisemurele lahendus saada. Projekti kliiniline juht dr Madis Tiik sõnas, et „Eelvisiit“ lahendab ennekõike kaks suurt probleemi: esiteks ei ole perearstil praegu enne vastuvõttu patsiendi mure kohta piisavalt infot, mistõttu kulub kabinetis mure välja selgitamisele enam aega kui sellele lahenduse leidmisele. Teiseks aitab lahendus juba esmatasandil tiražeerida ehk leida patsiendile erinevatest abisaamise viisidest just tema jaoks sobivaim.

„Eelvisiidi“ lahendus kogub enne visiiti patsiendi mure kohta digitaalselt ja struktureeritult andmeid. Patsient saab ööpäevaringselt rakenduse kaudu oma mure kirja panna. Programm on õpetatud ära tundma olukorrad, kus patsiendil soovitatakse kohe pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või kutsuda kiirabi. Samuti tunneb programm ära juhud, kus piisab patsiendile info- ja eneseabi juhiste andmisest. Muudes olukordades jõuavad andmed perearstikeskuse töölauale, kus selleks spetsialiseerunud terviseanalüütik otsustab, kui kõrge prioriteetsusega patsiendi mure on ning suunab selle edasi kas perearsti vastuvõtule kaugteel, kabinetis või võtab patsiendi vastu hoopis pereõde. Suur osa küsimusi saab vastatud ka patsiendiga kaugsuhtluse teel.

Haigekassa eestvedamisel on kaugteenuseid arendatud 2020. aasta algusest ja need on kasutajate poolt hästi omaks võetud. Haigekassa regulaarne tagasiside küsitlus näitab, et üle 90% patsientidest on kaugteenuse kogemusega rahul. Eelmisel sügisel perearstide ja -õdede seas tehtud küsitluse järgi leidis 56% vastanutest, et üle poole vastuvõttudest saaks teostada kaugteel (e-kirja, videokonsultatsiooni või telefoni vahendusel).

2021. aasta alguses viis haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga läbi esmatasandi kaugteenuste eelanalüüsi, mille eesmärk oli kaardistada perearstide tänaseid kogemusi kaugteenustega, olemasolevaid lahendusi ja võimalikke arengusuundi tulevikuks. Analüüsist selgus, et kaugteenustel on suur potentsiaal muuta inimesele perearstikeskusega kontakti saamine lihtsamaks, patsientide ning perearstide vaheline suhtlemine mugavamaks, toetada meeskonnatööd perearstikeskuse töötajate vahel ning suunata patsienti võtma suuremat vastutust oma tervise eest. Selgus, et perearstisüsteem vajab triaažilahendusi, mis aitaks perearstil ja -õel otsustada, millist abi ja kui kiiresti inimene vajab, samuti annaks inimesele teadmisi oma seisundi parandamiseks.

Haigekassa toetab  „Eelvisiidi“ projekti 244 435  euroga. Rahastuse sai projekt  2021  aasta   maikuus  Pilooteerimine käivitus 2022. aasta jaanuarist. Projekti rakendamisetapp kestab üks aasta.

Rohkem infot kaugteenuste näidisprojektide kohta: https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/kaugteenuste-naidisprojektid


Töökorraldus  pühade ajal 

Eelmisel aastal sõlmiti  koostöös Eesti Perearstide Seltsiga kokkulepe  Perearsti nõuandetelefoniga:

    Hädavajadusel pikendavad perearsti nõuandetelefoni arstid ravimiretsepte nädalavahetuseti ning riigipühadel ajavahemikus 08:00–22:00.

    Nõuandetelefon ei väljastata rahustite, uinutite ja psühhotroopsete ravimite ja antibiootikumide retsepte v.a. ägeda tsüstiidi raviks esmavaliku antibiootikum EPS/EIS haiglaväliste infektsioonide ravijuhise alusel.

·       Kui perearsti nõuandetelefoni meedik otsustab patsiendi COVID-testimise vajalikkuse, vormistab ta selleks saatekirja. Saatekirju väljastatakse E–P 08:00–22:00.

·       Nõuandetelefon võib patsiendi vajadusel EMOsse suunata, dokumenteerides soovituse ka epikriisi.

·       Riiklikel pühadel ja nädalavahetusel, ajavahemikul 08:00-22.00, saab graafiku alusel töötavatel inimestel haigestumise korral isikustatud konsultatsiooni kõne vastu võtnud arst teha haigestumise ning töövõimetuslehe avamise vajaduse kohta märke digiloosse. Seejärel peab inimene kindlasti esimesel võimalusel ühendust võtma oma perearstikeskusega, et töövõimetuslehe avamise vajadusest märku anda.

Siinkohal tuleb arvestada, et tegemist on haiguslehe soovist teatamisega, lõpliku otsuse lehe kinnitamiseks ning avamiseks teeb inimese perearst.

 


26.11.2021

on  meist  mitteolenevatel  põhjustel
        elektrikatkestus  9.30-12.30 
.
Telefon  4822232  on sel ajavahemikul  levist  väljas .
Vabandame!

Vaktsineerimisest perearstikeskuses

Vaktsineerimise korraldusest:

 • Vaktsineerimiseks võta ühendust perearstikeskusega
 • Telefon 4822232. Palun varu  aega  , liin on praegu  väga  koormatud, seepärast  soovitame  helistada  peale  lõunat. Registraator  paneb  Sinu soovi  kirja .  Telefoniteenusega   tegelevad  2 pereõde, vastamisega  läheb pisut  aega  . Veelkord  palume  varuda  kannatust:)  Vaktsineerima võib minna koos lähedase või tuttavaga – vaktsineeritakse ka neid, kes pole konkreetse perearsti nimistus.
 • Tõhustusdoose tehakse vähemalt kuue kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.
 • Üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin.
 • Liikumisraskustega inimesi vaktsineeritakse ka kodus. Anna teada kodus vaktsineerimise vajadusest meile   või infotelefonil 1247.
 • Krooniliste haigustega inimene vajab vaktsiini kaitset veel enam, sest tema terviseprobleemid suurendavad COVID-19 haiguse raskelt põdemise ohtu.
 • Tõsisemad kõrvaltoimed on kõigil COVID-19 vaktsiinidel harvemad kui paljudel igapäevastel ravimitel. Eakatel ja krooniliste haigustega inimestel esineb kõrvaltoimeid vähem. 

 

Vaktsineerime  praegu   Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty. Järgmisel  nädalal  saabub  järjekordne Moderna tarne     Perearsti või -õega saab arutada, milline vaktsiinidest on inimesele sobivaim ja leida talle parim lahendus.

 

COVID-19 vastu on võimalik vaktsineerida ka kõigis eelregistreerimata vaktsineerimispunktides, mille leiab veebilehelt https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/. Nõu vaktsineerimise kohta saab lisaks küsida perearsti nõuandeliinil 1220, infot vaktsineerimise kohta ja vaktsineerimisaega saab broneerida riigiinfo telefonil 1247.


Testimisest

Igapäevaselt tuvastatakse Eestis 1500-1900 uut koroonaviiruse kandjat. 
Eestis pääseb viiel erineval viisil testima.
1. PEREARSTI ja/või 1220 SAATEKIRJAGA
Haigussümptomite (hingamisteede haiguse nähud, nohu, palavik, hingamisraskused, nõrkustunne,
lihasvalud) esinemisel helistage oma perearstile või kui see pole võimalik, siis perearsti nõuandeliinile
1220, mille kaudu saab saatekirju E-P 8.00-22.00.
Pärast perearsti saatekirja laekumist avaliku testimise süsteemi saadetakse täisealisele (alates 18.
eluaastast) testitavale saatekirjas märgitud telefoninumbrile lühisõnum, mis annab võimaluse broneerida
ise endale proovi andmise aeg. Saatekirja olemasolul saab endale aja broneerida SIIN, vajalik sisse
logimine ID-kaardi, mobiil-ID või Smart ID-ga.
Neile, kes ei ole ise endale aega broneerinud, helistatakse Medicumi ja SYNLABi testimise
kõnekeskusest. Kui kõnekeskusest ei ole 48 tunni jooksul helistatud, palume pöörduda oma perearsti
poole, et kontrollida saatekirja olemasolu ning saatekirjal oleva telefoninumbri õigsust. Kui saatekiri on
olemas ja telefoninumber saatekirjal õige, helistage testimise kõnekeskusesse telefoninumbril 6464 848
(E-R 8-19, L 10-16). NB! Lapsevanem ei saa lapsele koroonatestimine.ee lehel aega broneerida vaid
peab helistama samuti eeltoodud numbril.
Proovi saab anda21 asukohas üle Eesti, mille leiate SIIN.https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/
2. LÄHIKONTAKTNE
COVID-19 haige lähikontaktsetele kehtib karantiinikohustus 10 päeva (va haiguse läbipõdenud,
vaktsineeritud ja vaktsineeritutega võrdsustatud). Oluline on jälgida oma tervist. Juhul, kui tekivad
viirushaiguse sümptomid, tuleb koheselt pöörduda perearsti poole (vt punkt 1!). Lähikontaktsetel, kellel
haigussümptomeid ei teki, on võimalik soovi korral teha karantiiniperioodi lõpus PCR test.. Saatekirja
saamiseks ja aja broneerimiseks sobivas punktis tuleb helistada numbrile 646 4848 (E-R 8-19, L 10-16)
soovituslikult 8. või 9. päeval.
Lähikontaktsetel õpilastel, kelle lähikontakt on toimunud koolis või huviringis, on võimalik alates 1.
novembrist 2021 teha mitte varem kui 4. päeval pärast lähikontakti PCR test. Saatekirja saamiseks ja aja
broneerimiseks sobivas punktis tuleb helistada numbrile 646 4848 (E-R 8-19, L 10-16). Negatiivse
testitulemuse korral võib õpilane kooli või huviringi naasta.
3. REISILT NAASTES
Riskiriikidest Eestisse saabujatel on võimalus ennast testida Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi
saabujate alal, Tallinna Lennujaamas ja Narva piiripunktis. Saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal
ning need testimispunktid on ainsad, kus testitakse inimesi elavas järjekorras. Testimispunktid on avatud
vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud. Narvas töötab punkt
ööpäevaringselt. Maismaa kaudu Eestisse saabujatel tuleb proovi andmise aja broneerimiseks helistada
numbril 678 0000 (E-R 9-17). Proovi saab anda üle Eesti avalikes testimiskohtades, need on leitavad
koroonatestimine.ee veebilehel. https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/Eesti elanikel on isikukoodiga
isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel võimalik teha PCR test ninaneelust või kurguloputusvedelikust
tasuta, välismaalastel tuleb testi eest tasuda kaardimaksega 67€.

Piiriületajatele saadetakse negatiivse tulemuse puhul sõnum.

4. TASULINE TESTIMINE
Tasulise testimise teenuse hinna kehtestab iga teenuseosutaja ise. Need on leitavad teenuseosutajate
veebilehtedel (https://koroonatestimine.ee/patsiendile/tasuline-testimine/) ning jäävad vahemikku 44-60
eurot. Aja peab broneerima soovitud tasulise teenuse osutaja kaudu, kontakteerudes otse teenuse
pakkujaga.

Tasulist testimist osutavad SYNLAB Eesti  , Medicum
 Confido , Qvalitas 

Vaktsineerimistest

Jätkame  Covid-19  vaktsineerimist  ja  revaktsineerimist   Moderna /Spikevax/ ja  Pfizeri  /  Comirnaty/   vaktsiinidega  .   Tõhustusdoosid    esialgu vaid   hooldekodude  elanikele  ja    meditsiinitöötajatele  .  Läbipõdenutele  esmane  annus  kuue  kuu  möödumisel põdemisest .  Oktoobri  lõpust  kõigile  üle  65  aastastele, kel  teisest  süstist  möödas  6  kuud, soovi  korral    tõhustusdoos.
Gripivaktsiinid  olemas. Lastele  ka  ninaspreina. 
Üle  65  aastatsele  gripivaktsiin tasuta  

Ette  registreerimine  kaitsesüstideks    tel 4822232

Perearstikeskuse töökorraldusest

Seoses  Covid  pandeemia  hoogsa levikuga  Eestimaal on alates 18.10.2021  taas perearstikeskuse  välisuks  suletud. Sisenemine  ainult  eelnevalt  registreeritud  patsientidele  

Covid- tõendite väljastamine

Alates tänasest võtavad Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid vastu avaldusi EL COVID tõendite loomiseks eestlastele ja Eesti isikukoodi omavatele välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee) luua.

 

Kui seni väljastas inimesele vajadusel tõendi Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) Tallinnas, siis nüüd tekib inimestele see võimalus üle Eesti erinevates Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.

Lisaks Tallinnale hakkava EL COVID tõendeid vaktsineerimise, negatiivse testi või läbipõdemise kohta väljastama ka Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi, Võru, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi ja Võru Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid. Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab aadressilt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused

 Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta.

 


14.08.2021 vaktsineerima!

Perearstikeskuse patsiendid  on oodatud  vaktsineerima  Covid 19  vastu  Pfizeri  Comirnaty  vaktsiiniga laupäeval                                          14.08.2021 

Etteregistreerimine telefonil      4822232   
                   E;T;K; N : 08.00-18.00                                         
                   R: 08.00-16.00

Ootame  kaitsesüstile  kõiki  seni  veel vaktsineerimata  12.a  ja  vanemaid patsiente.  Registreeruda võiksid  ka  Covidi läbipõdenud, kel  haigestumisest  möödas  5-6  kuud .Täiendavaid vaktsiinitellimusi teeme   iganädalaselt  vastavalt  nõudlusele .
Augusti   teises pooles   saame  alustada  üle 12  aastaste  kooliõpilaste kaitsesüstimist   Moderna  vaktsiiniga, sellest anname teada  täiendavalt.

Apteegi lahtiolekuajad muutusid


Alates 9. augustist 2021 on Märjamaa Perearstikeskuse apteek avatud tööpäeviti pool tundi varem ja laupäeval kinni.  
E-R: 8.30-18.00
L,P: suletud


Töökorraldusest 28.07-30.07.2021

Seoses  töötajate  täiendkoolitusega  perearstikeskus
avatud  

28.07 .2021    08.00-13.00  pereõed, arstid   
telefon  4822232    kuni  16.00
29.07. 2021   08.00-14.00  pereõde   
telefon   kuni 16.00
30.07.2021   08.00-14.00 pereõde 
 telefon kuni 16.00

Ka  ägedate  probleemide  korral  palume   järjekordade  vältimiseks   registreeruda  vastuvõtule    telefonil 
                             
                                    48-22-232


Vaktsineerimisest perearstikeskuses

Perearstikeskus  jätkab  vaktsineerimist  Covid-19  haiguse  vastu  ka  augustis. Kasutame  Pfizeri   Comirnaty  vaktsiini, mida  tellime   Terviseametist  iganädalaselt   vastavalt soovijate  arvule.  Vaktsiini  puudust ei ole.  Immuunsuse  saavutamiseks  vajalikud   2  doosi   6  nädalase  vaheajaga. Kaitsesüstile  võimalik  registreeruda   telefonil  48-22-232  kõigil   üle  12  aastastel  meie  perearstikeskuse patsientidel.

Astra Zeneca ohutusest

COVID-19 Vaccine AstraZeneca ohutusalase teabe värskendus

Seoses hiljutise murega trombootiliste sündmuste suhtes soovib AstraZeneca pakkuda kindlustunnet oma COVID-19 vaktsiini ohutuse kohta, tuginedes selgetele teaduslikele tõenditele. Ohutus on ülimalt tähtis ning AstraZeneca jälgib vaktsiini ohutust pidevalt.

Euroopa Liidus (EL) ja Ühendkuningriigis COVID-19 Vaccine AstraZenecaga vaktsineeritud enam kui 17 miljoni inimese ohutusandmete hoolikas läbivaatamine ei ole näidanud tõendeid kopsuemboolia, süvaveenide tromboosi (DVT) või trombotsütopeenia riski suurenemisest mistahes vanuserühmas, soos, partiis või konkreetses riigis.

8. märtsi seisuga on kogu ELis ja Ühendkuningriigis AstraZeneca vaktsiini saanud inimeste seas registreeritud 15 süvaveenitromboosi ja 22 kopsuarteri trombemboolia juhtumit. See on palju väiksem kui eeldatavalt sellise suurusega üldpopulatsioonis loomulikuna esineks ning on sarnane ka teiste litsentseeritud COVID-19 vaktsiinidega. Igakuine ohutusaruanne avalikustatakse järgmisel nädalal Euroopa Ravimiameti kodulehel, mis on vastavuses COVID-19 erakordsete läbipaistvusmeetmetega (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/transparency-exceptional-measures-covid-19-medicines).

Veelgi enam, kuigi tromboosijuhtude arv oli kliinilistes uuringutes väike, esines neid vaktsineeritud rühmas vähem. Samuti ei ole esinenud tõendeid suurenenud verejooksu kohta üle 60 000 kliinilises uuringus osalejal.

Meditsiiniülem Ann Taylor ütles: „Nüüdseks on meie vaktsiini saanud ligikaudu 17 miljonit inimest ELis ja Ühendkuningriigis ning selles grupis teatatud tromboosijuhtumite arv on väiksem kui sajad juhtumid, mida võiks oodata kogu elanikkonna seas. Pandeemia olemus on pannud üksikjuhud suurema tähelepanu alla ja me läheme vaktsiinisündmustest teatamisel kaugemale litsentseeritud ravimite ohutuse jälgimise standardtavadest, et tagada avalik turvalisus.”

Kvaliteedi osas ei ole leitud ühtegi probleemi, mis oleks seotud ühegi meie vaktsiini partiiga, mida kasutatakse kogu Euroopas või mujal maailmas. Täiendavaid katseid oleme läbi viinud ise ja seda on teinud ka sõltumatud Euroopa tervishoiuasutused ning ükski neist kordustestidest ei ole näidanud põhjust muretsemiseks. Vaktsiini tootmise ajal teostavad AstraZeneca, tema partnerid ja enam kui 20 sõltumatut katselaborit rohkem kui 60 kvaliteeditesti. Kõik testid peavad vastama rangetele kvaliteedikontrolli kriteeriumitele ning need andmed esitatakse iga riigi või piirkonna reguleerivatele asutustele sõltumatuks läbivaatamiseks enne partii riiki lubamist.

Avalikkuse ohutus on alati esmatähtis. Ettevõte järgib seda aspekti väga hoolikalt, kuid praegused olemasolevad tõendid ei kinnita, et vaktsiin kahjustaks ohutust. Pandeemia ületamiseks on oluline, et inimesed saaksid vaktsineeritud, kui neid seda tegema kutsutakse.Pühapäeval apteek avatud!

Seoses vaktsineerimispühapäevaga on  14.03.2021 avatud  perearstikeskuse  apteek 9.00-13.00

Esimene vaktsineerimispühapäev

Homseks on ajavahemikus  üheksast neljani    perearstikeskusesse kutsutud  200 riskirühma patsienti, enamuses vanuserühmas 65-69 aastat.  Töötame  mõlemal korrusel , alumisel korrusel kahes ning ülemisel korrusel kolmes kabinetis . Vaktsineerimiskabinetti suunatakse Teid   vastuvõtutöötaja poolt.   Saabumisel tuleb desinfitseerida käed , ette panna puhas mask.  Desinfektsioonivahendid ja maskid on perearstikeskuses olemas  mõlemal korrusel Teisele korrusele  palume minna üleriietes,.  Peale kaitsesüsti saamist tuleb 15 minutit viibida perearstikeskuse ooteruumides   Töö  sujuvuse tagamiseks palume  saabuda kohale võimalikult täpselt. Perearstikeskusesse palume siseneda eesuksest,  lähikontaktide  vältimiseks palume väljumiseks kasutada tagaust. 
Loodame  meeldivale koostööle!Vaktsineerimisest

Jaanuaris alustasime I riskigrupi  s.o üle 80 aastaste vaktsineerimisega . Töö edeneb vastavalt    Haigekassa ning Terviseameti   poolt eraldatud vaktsiinide hulgale.  Kõik meile eraldatud vaktsiiniannused on seni leidnud omale õnneliku omaniku:) Kokku on meie perearstikeskuses 
kaitsesüsti  saanud 133 patsienti , neist 106 on vaktsineeritud 2 korral. Homme ja ülehomme   jätkame : 24  patsienti saavad  neljapäeval teise vaktsiiniannuse,  42 esmasega  jätkame reedel .   Tõsiseid kõrvaltoimeid meie vaktsineeritutel seni esinenud ei ole. Nimekirjade järgi jääb  sellest riskirühmast teha veel ca 30 patsienti, kellega kontakteerume uue  vaktsiinipartii saabumisel .
Esitasime tellimuse 200 annuse le  Astra Zeneca vaktsiinile , selle tellimuse kinnitus ei ole veel meieni jõudmud. Seda vaktsiini hakkama eelkõige pakkuma II riskirühmale s. o .65-69 aastastele  patsientidele . Esialgu kutsume kaitsepookimisele ise telefonitsi, digiregistratuuri käivitumisel lähiajal  saate seda ka ise teha.

Vastuvõttude korraldusest

Perearstikeskus jätkab tööd suletud ustega  esialgu vähemalt mai alguseni  Etteregistreerimine telefonil 4822232 nii  arstide  kui ka pereõdede vastuvõtule ning  analüüside-uuringute  tegemiseks . Järjekorrad vastuvõtule ei ole hetkel  pikad, tegeleme kõikide ägedate ning plaaniliste probleemidega,  ka autojuhi-  , relvaloa ning töötervishoiutõenditega.  Jätkame laste profülaktiliste läbivaatustega . Perearstikeskus  on peale  infotöötaja  töölerakendamist telefonitsi  paremini kättesaadav, hästi on käivitunud  pereõdede  tagasihelistamisteenus.  Palume esitada oma retseptisoovid  rohkem nädala sees, pealelõunasel ajal.  Esmaspäeviti ning hommikupoolikuti  saame siis kiiremini teenindada  ägedate probleemidega pöördujaid.  
Kontaktvastuvõtule ootame  vaid ägedate haigusilminguteta  patsiente  COVID-testita .  Kõigi ägedate haigusjuhtude  käsitluse otsustame eelneva telefonikontakti käigus. 
Teid teenindavad perearstikeskuse töötajad on koroonahaiguse suhtes vaktsineeritud.


Uuest nädalast maskid kohustuslikud

Kes ei tohi kanda maski?

Sellest nädalast on maski kandmine kohustuslik kõikjal avalikes siseruumides, sealhulgas ka ühissõidukis. Maski kandmine avalikes siseruumides on kohustuslik kogu Eestis.  


Üha enam koguneb tõendeid selle kohta, et kui suur osa elanikkonnast kannab maske avalikes siseruumides, on võimalik pidurdada ülemiste hingamisteede viirushaiguste levikut. Kasu on nii mitmekordselt kasutatavatest mitmekihilisest kangasmaskidest kui ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud meditsiinilistest või nn kirurgilistest maskidest.


Maski kasutamine on KEELATUD

 • alla kaheaastastel lastel;

 • inimestel, kellel langeb tavaõhku hingates vere hapnikutase alla normaalse taseme (tavaliselt on need raskete kopsu- ja südamehaigustega patsiendid, kes vajavad kodust hapnikravi);

 • inimestel, kes erinevatel põhjustel ei ole võimelised oma maski ise eemaldama (näiteks halvatusega, voodihaiged, teadvuseta, sügava psüühikahäirega inimesed).


Olukorrad, kus maski kandmise kohustusele võib teha erandi:

 • maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed;

 • maski võib eemaldada rääkides kuulmispuudega inimestega, kel suu nägemine on vajalik kõne mõistmiseks (selles olukorras võiks vestluskaaslase kaitsmiseks kasutada läbipaistvat visiiri);

 • kui isiku tuvastamiseks palutakse mask eemaldada;

 • kui on tõsine oht inimese elule või tervisele.


Raviga hästi kontrollitud kroonilised haigused, sealhulgas kroonilised hingamisteede või südame-veresoonkonnahaigused ei ole põhjus, miks mitte maski kanda. Kerge ja mõõduka raskusega kroonilisi haigusi põdevad patsiendid on COVID-19 raskest kulust eriti ohustatud ja saavad maski kandmisest enim kasu. Seetõttu peaksid need grupid ja nende läheduses viibivad inimesed maske kandma.


Perearstid väljastavad tõendeid ainult juhtudel, kus maski kandmine on tervislikel põhjustel keelatud; alla kaheaastaste laste maskikandmise kohta tõendeid ei tehta.


Teadmiseks patsientidele

Covid-19 levik kogu Eestis, Rapla maakonnas ja Märjamaalgi   on tõusuteel, suurenenud on inimeste arv ,kes on ise haiged või on   haigete lähikontaktsed . Üha enam esitavad meie patsiendid küsimusi testimise, haigus- , hooldus- ja karantiinilehtede , isolatsiooni ,lähikontaktide jm suhtes. Püüame selgitada.

•   Testimisele   perearsti saatekirjaga kuuluvad

1.     kõik ülemiste hingamisteede haigustega patsiendid , kel vanust üle 10 aasta

2.      lähikontaktsed, kellel tekivad mistahes ülemiste hingamisteede haiguse sümptomid

3.     meie poolt   plaanilisele statsionaarsele ravile suunatud .

•   Testimisele Terviseameti poolt   kuuluvad Covid-19 haigust põdeva inimese lähikontaktsed, kellel sümptomid puuduvad.

Lähikontaktsete  kontaktsed  testimisele  ei kuulu! 

 COVID-19 haiguse peiteperiood võib ulatuda 2-14 päevani, viirus on hingamisteedest leitav 1-2 päeva enne haigusnähtude teket. Liiga varakult tehtud test on negatiivne ja ei anna kuidagi märku sellest, et mõne päeva pärast inimene siiski haigestub. Kui ilma ühegi sümptomita inimene tahaks tavaellu naasta varem kui ette nähtud 14 isolatsioonipäeva täitumisel, on võimalik terviseameti kaudu koroonatest anda 10. kontaktijärgsel päeval - sel ajal on tõenäoline, et kui nakatumine on toimunud, on ka test positiivne ning leitakse need  , kellel avaldub haigus ilma sümptomiteta. Kui inimesel pole raskust viibida isolatsioonis 14 päeva,sümptomeid ei ilmne, pole testimine vajalik - 14 päeva kestnud isolatsiooni järgselt võib naasta tavaelu juurde ja testima ei pea.

COVID-19 haigust põdev inimene / test SARS-COV-2 positiivne /- ka asümptoomne- on haige, kes peab püsima kodus. Haiguse ajaks väljastame patsiendile tavapärases korras haiguslehe  . Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on inimese elu või tervis

 Kui haigestunu /sh ka mistahes muud ülemiste hingamisteede haigust põdeja/ ei nõustu testimisega  , peab ta isolatsioonis viibima kokku 14 päeva Patsient   loetakse tervenenuks 14 haiguspäeval, kui alates 11. haiguspäevast pole   esinenud palavikku vm. haigustunnuseid. Mistahes haigustunnuste esinemisel pikeneb kohustuslik isolatsiooniaeg automaatselt. Covid-19 haigega koos elavad-töötavad-õppivad- inimesed on lähikontaktsed, kes peavad kindlasti jääma kodusesse eneseisolatsiooni, et takistada haiguse levikut. Lähikontaktsete väljaselgitamise ja testimisele suunamisega tegeleb terviseamet. Lähikontaktsetele väljastame perearstikeskuse poolt vajadusel karantiinilehe. Lähikontaktsed, kellel puuduvad haigustunnused, võivad kodust lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajalike kaupade hankimiseks, samuti võib õues käia, kui hoitakse distantsi teiste inimestega. Inimene peab võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada: kasutama näomaski, kasutama kindaid või desinfitseerima käsi, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus kõige väiksem. Kui lähikontaktne haigestub, lõpetame karantiinilehe ning väljastame haigestumise päevast alates haiguslehe   järglehena .

Laste puhul on palju suurem tõenäosus, et ülemiste hingamisteede viirushaiguse nähud on põhjustatud muude viiruste kui SARS-CoV-2 poolt. Lapse haigestumisest andke palun perearstikeskusele võimalikult kiiresti teada – aitame   hinnata, kas oleks vajalik lapsele testimine korraldada. Alla    10- aastaseid  teadaolevate lähikontaktideta  lapsi   suuname testima ainult lapsevanemate nõudmisel . 10-aastased ja vanemad lapsed saadame testile samadel põhimõtetel nagu täiskasvanud - ükskõik, millise ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni sümptomi tekkel, Haigusnähtudega laps peaks koju jääma hoolimata sellest, kas tal on COVID-19 või mõni muu nakkushaigus. Kui laps on väike ja vajab kodust jälgimist, väljastame hoolduslehe tavapärasel viisil.


Piirame vaba ligipääsu meie teenustele

Märjamaa Perearstikeskus OÜ töökorraldusest alates 09.11.2020


Seoses koroonaviiruse leviku hoogustumisega Eestis , sh ka Rapla maakonnas , oleme taaskord sunnitud piirama vaba ligipääsu meie teenustele. Alates 09.11.2020 on perearstikeskuse uks suletud etteregistreerimata patsientidele. Registreeruda saab telefonil 48-22-232, pereõde teostab triaaži ning lepib kokku vastuvõtuaja.

Ooteruumides kehtib 2+2 reegel, soovitame tulla vastuvõtule väga täpselt. Perearstikeskuse töötaja võtab Teid vastu ning juhatab vastuvõturuumi. Kui Te soovite tühistada oma vastuvõtuaja, palume seda teha telefonil 48-22-232. Plaaniliste analüüside tegemist jätkame endiselt hommikuti 8.00-10.00, kuid siingi kehtib piirang ooteruumis viibijate arvule.

Hommikupoolsed ajad on planeeritud plaaniliseks ja profülaktiliseks tööks ning esmastele ägedate infektsioonitunnusteta patsientidele. Jätkame laste ennetavate läbivaatustega , sh. ka vaktsineerimistega, lastekabinetis teisel korrusel . Täiskasvanute tervisekontrolli kutsume plaaniliselt krooniliste haigustega patsiente, vähi sõeluuringutega hõlmatuid, ka teostame läbivaatusi ja tervisetõendite väljastamist tööleasujatele, juhi- ja relvaloa taotlejatele.

Kõik esmased , ka ägedate respiratoorsete viirusinfektsioonidega , pöördumised registreeritakse, pereõde kontakteerub patsiendiga ning lepib kokku edasise käsitluse.

Kõik ülemiste viirushaiguste sümptomitega patsiendid suunatakse SARS-CoV-2 testile vastavalt kehtivatele juhistele. Testi tulemuseta patsiendi vastuvõtu vajaduse perearstikeskuses otsustame kaugkonsultatsiooni teel.

Teadaoleva COVID-19 sümptomaatikaga patsientide jaoks on perearstikeskusel eraldi õhtused vastuvõtuajad.

Tuletame meelde käte desinfitseerimise vajadust. Maskid saate sisenemisel perearstikeskusesse tasuta. Maski kandmine perearstikeskuses on kohustuslik nii personalile kui ka patsientidele, välja arvatud alla 10 a vanustele lastele .


Püsigem terved ja hoidkem üksteist.
Alustame füsioteraapiaga

Juuli  teisest  nädalast  osutavad  füsioteraapiakabinetis massažiteenust  Kersti Mikkor ja Krista Hanson.  Mõlemad  on  pika staaži ja rohkete  kogemustega  massöörid.  Kersti Mikkor  alustas  õpinguid 2008. aastal ja omandas massöörikutse  2010.  aastal. Läbinud  hulgaliselt  täienduskoolitusi  eri  massažiliikide alal  /nt. tsooniteraapia, erinevad  peamassaažiliigid , STR  tehnikad/.Septembris on plaanis  läbida  emmede  rõõmuks  beebimassaažikoolitus.Ka Kristal on plaanis sügisel tegelused  beebidega  selgeks saada, seni on läbitud klassikalise ning  spordimassaaži kursused  ning  kinesioteipimise baaskursus.
Antud teenused  ei kuulu  haigekassa poolt  rahastamisele.
Juuli  kolmandast  nädalast  asub tööle füsioterapeut  Egle  Hanson. Tema juhendab   eelkõige  Eesti Haigekassa  teraapiafondist rahastatavat  ravivõimlemist, 
( eelduseks perearsti saatekirja olemasolu ), lisaks  kõik muu, mis  kuulub pädeva  füsioterapeudi  kompetentsi.

Avatud uste päev perearstikeskuses

Meie jaanuarikuus alanud  ümberehitustööd on         
                             lõpusirgel.   
                       01.07.2020   09.00-14.00 
ootab  Oru tänava perearstikeskus  külla  kõiki väikeseid  ja suuri  huvilisi    Tutvustame  keskuse    ruume , töö-korda  ja uusi teenusevõimalusi.
Kindlasti  pakub teine korrus nostalgilist  avastamis-rõõmu  märjamaalastele- valmisid  siin rätsepate  ja  kudujate kätetööna rõivad, mis  ehk mõnel praeguseni kapis seisavad. 

Tulge üksi või perega  , võtke kaasa  head  mõtted ja soovitused   edasiseks. 
                                       
                                             Ootame!
                       Märjamaa Perearstikeskuse pere

töökorraldus alates 18.05.2020

Esmaspäevast 18.05.2020 lõppev eriolukord esialgu suuri muutusi meie töökorraldusse ei too. Üks arst jätkab veel nädala kodukontori tingimustes , 2 arsti perearstikeskuses. Oma senise tööga jätkavad esmaspäevast 4 pereõde , koduõde ning Kuuda Hooldekodu õde. Abi osutamiseks vajaminevad isikukaitsevahendid on meil olemas. Jätkuvalt võtame eraldi vastu mittenakkuslikke ning potentsiaalselt nakkuslikke patsiente , rakendades eraldi vastuvõtuaegu ning ruume. Keskuse ooteruumides jälgime 2+2 reegli täitmist. Vastuvõtule eelneb kaugkonsultatsioon pereõe või arsti poolt .

Vastuvõtule kutsume plaaniliselt

 • Ägedate mittenakkuslike seisunditega patsiendid hindamiseks ja ravi alustamiseks

 • Krooniliste haiguste ägenemistega patsiendid

 • Vaktsineerimiseks

 • Lapsed: jätkame imikute ennetavaid läbivaatusi ja laiendame järk-järgult vanuserühmi

 • Vaimse tervise probleemide käsitlemiseks

 • Töölemineku eelseks tervisekontrolliks

 • Juhi- ja relvaloa tervisetõendite väljastamiseks

 • Vähi sõeluuringute teostamiseks

 • Stabiilseid krooniliste haigustega patsiente plaanilisteks tervisekontrollideks

Perearstikeskuses teenindame vaid etteregistreerunud patsiente.

Endiselt eelistame probleeme lahendada kaugvastuvõtu teel, esmasel kontaktil selgitame pöördumise põhjuse , hindame vastuvõtule kutsumise vajadust. Vastuvõtule kutsutud patsiente küsitleme palaviku ning ülemiste hingamisteede infektsioonide sümptomite osas. Kõiki ülemiste hingamisteede kaebuste ja/või palavikuga patsiente käsitleme kui võimalikke COVID-19 nakkuse kandjaid. Vastuvõtul järgime standardseid COVID-19 puhuseid ettevaatusabinõusid ja kasutatame vastavaid isikukaitsevahendeid

Oletatavalt mittenakkuslike patsientide korral jätkame esmaste meetmetena nakkuse leviku võimaluse vähendamiseks käte desinfitseerimist ning kirurgilise maski kasutamist.

Krooniliste haiguste raviks vajalikke retsepte on taas võimalik välja kirjutada kuni kuueks kuuks.

Piirangute järk-järgulise leevendamisega liigume tasahilju tavavastuvõttude taastamiseni.
Perearstikeskuse töökorraldusest

Märjamaa perearstikeskus  on sotsiaalministri  korraldusega  määratud  vastutavaks perearstikeskuseks /valvekeskuseks/,  tagamaks üldarstiabi osutamise  lisaks  oma  nimistu patsientide tavapärasele  teenindamisele ,  erandina  ägedate  respiratoorsete  infektsioonide korral    
 •  ajutiselt üldarstiabi mitteosutava perearstikeskuse       patsientidele
 •  kindlustamata isikutele 
 • perearstita kindlustatud isikutele
Perearstikeskus  on   avatud      patsientide vastuvõtuks    ning telefoni - ja sidevahendite teel nõustamiseks kell   
                                  08.00-18.00 

Perearstikeskuse telefon    4822232
E-konsultatsioonid   dr. Marika Hiiemaa 
 • e-perearstikeskus  patsiendile  
 • marika.hiiemaa@perearstid.ee
                                         dr. Triin Altmäe 
 • triin.altmae@gmail.com
Peatatud on  plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus

Erandkorras teostame  laste läbivaatusi vanuses 2n, 1k, 2k, 3k, 4,5k 6k, 9k, 12k. Lapsevanematega  kontakteerume  ise  sobiva  vastuvõtuaja  leidmiseks  

Muudel  juhtudel  kutsume  patsiente vastuvõtule   erandjuhtudel , kui patsientide tervislik seisund nõuab  perearstikeskusesse kohaletulekut

Vastavalt Terviseameti  juhistele   kuuluvad  testimisele   COVID-19  suhtes    sümptomitega  /  palavik, kuiv ,köha, hingamisraskused/patsiendid ,  kellel on  tõsised  kroonilised  haigused, kõrge  vanus  ,   lisaks  meditsiinitöötajad  sh  ka  hoolduspersonal  , PPA  töötajad  , riigiametite  klienditeenindajad  , hooldekodude  elanikud  . Saatekirja  vormistab  perearst.

Töökorraldusest perearstikeskuses


Lähtuvalt Terviseameti infost, mis määratleb antud olukorda tervishoiu hädaolukorrana ning on tõstnud tervishoiu valmisoleku tasemele 2 , jätkab Märjamaa Perearstikeskus OÜ tööd erirežiimil :

 • Lõpetame 16.03.2020 plaanilise ennetustöö, diagnostilised uuringud. Jätkub erakorraline töö. Teavitame muudatustest varasemalt registreerunuid.

 • Kasutame alternatiivina ambulatoorseid kaugvastuvõtte, järgides Haigekassa ja Terviseameti juhiseid

 • Kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab kontakteeruv tervishoiutöötaja.

 • Patsient peab andma kaugvastuvõtuks oma suulise nõusoleku, mille dokumenteerime patsiendikaardis

 • Kaugvastuvõtt toimub tervishoiutöötaja ja patsiendi vahel kokkulepitud ajal ja viisil sünkroonse suhtlusena.

 • Kaugvastuvõtt on registreeritud tervishoiutöötaja vastuvõtugraafikus.

 • Kaugvastuvõtu läbiviimiseks on lubatud kasutada telefoni, video, veebivestlust

 • Lõpetame plaanilise ambulatoorse tööna laste ja täiskasvanute skriiningu vastuvõtud, terviseauditid, tasulised vastuvõtud

 • Erisusena jätkuvad Imikute plaanilised läbivaatused eraldatult perearstikeskuse II korruse ruumides. Vastuvõtule kutsumist ja läbiviimist korraldab pereõde

 • Koduõendusteenuse osutamisel kaalume igat koduõendusjuhtu eraldi ja langetame otsuse teenuse jätkamise kohta.

 • Hooldekoduteenust jätkame senises mahus ja korrasPerearstikeskuse telefon 48- 22- 232 on avatud esmaspäevast neljapäevani 8.00-18.00 ning reedel 8.00-16.00. Pika kõne ootejärjekorra vältimiseks palume öelda oma nime ning telefonikontakti numbri , seejärel lühidalt esitada oma küsimus või probleem: retseptisoov, haiguse sümptomid vms. Teie kõne registreeritakse ning Teiega kontakteerub perearstikeskuse töötaja edasiste tegevuste vajaduse otsustamiseks perearstikeskuses või kaugvastuvõtu läbiviimiseks . Etteregistreerumata patsiente perearstikeskuses ei teenindata.


E-perearstikeskuse kaudu on võimalus kontakteeruda dr Marika Hiiemaa patsientidel.


Jätkuvalt on avatud suhtluseks on perearstide meilid marika.hiiemaa@perearstid.ee ning triin.altmae@gmail.com Palume meilile lisada oma kontakttelefoni numbri .Me peame õppima selle viirusega elama nii, et tema tehtud kahju meile võimalikult väike oleks. Lõpptulemus sõltub suures osas sellest kui hästi me oskame koronaviiruse eemale hoida vanematest populatsioonidest; ennekõike 70 aastat ja vanemad. Ehk teisisõnu kuidas me saame noored, kes on potentsiaalsed viiruse kandjad, vanematest inimestest eemale hoida.Sotsiaalse distantseerumise võimalused on meile loodud, haiguse edasine levik sõltub sellest, kui vastutustundlikult me ise käitume.
Krooniliste haiguste ravi peab kindlasti jätkuma, aga see peaks nii palju kui võimalik toimuma kodus; vanemad inimesed ei peaks minema terviseasutustesse (haigla, apteek, perearstikeskus) kui selleks pole hädavajadust. Telefoni teel saab välja selgitada kas on hädavajadus. Sotsiaaltöötajad ja kogukonnaliikmed saavad üksikuid vanemaid inimesi aidata ja neile poest söögi tuua, apteegist ravimid tuua
Nakatunute isoleerimine on väga tähtis Kodune karantiin on efektiivne seni, kuni sellest kinni peetakse. Karantiin on karantiin: tulebki 24/7 kodus olla karantiini lõppemiseni Haigustunnuste kadumine ei tähenda nakkusohu kadumist. Haiglad peavad jääma raskete haigete jaoks
Kaitseme tervishoiutöötajaid, sest nemad on ainukesed, kes oskavad aidata haigeid inimesi Järgmised neli kui mitte kuus nädalat saavad väga rasked olema. Jõudu selleks meile kõigile


Lugupidamisega Märjamaa Perearstikeskus OÜ pere.


23.12.2019

Perearstikeskus avatud 08.00-12.00

Täna 11.11.2019

Perearstikeskuse personal koolitusel. Sulgeme 14.00

Täna,30.10.2019

Perearstikeskus suletud alates 14.00 Oleme koolitusel. Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast
 

Puhkustest

Perearst Marika Hiiemaa puhkusel kuni 23.10.2019. Asendab  dr.Ingrid Kirs

Gripivaktsiin olemas

Tänavu    sügisel   on   perearstikeskuses    end  vaktsineerinud  gripi  vastu  juba  80  patsienti.   
Kohe  saabumas  uus  partii  Vaxigripi  vaktsiini  /  neljakomponendiline/ . Ootame  vaktsineerima, eelistatult  õhtupoolsel  ajal. Ette  registreerida  ei ole  vaja.

Perearstikeskus Synlabis

Kolmapäeval   02.10.2019    on  perearstikeskuse  töötajad  Synlabis   koolitusel. Tutvume  uute  diagnostikavõimalustega, arutame  edasisi  koostöövõimalusi  .
Perearstikeskus    suletud  alates   12.00  
Vabandame  tekkinud  ebamugavuste  pärast.

Suvepuhkustest

Dr. Triin Altmäe  puhkus  15.07-29.07.2020  , asendab dr  Ingrid  Kirs  nimistu  vastuvõtuaegadel 
Dr. Marika Hiiemaa puhkus  01.08-15.08.2019,
asendab  dr.  Ingrid  Kirs    nimistu vastuvõtuaegadel

Uus arst perearstikeskuses

Alates  08.07.2019  liitus  meie  kollektiiviga  noor  tohter  Ingrid  Kirs.  Ingrid  lõpetas  tänavu  Tartu  Ülikooli  üldarstina , alates  01.09.2019 alustab   neli aastat  kestvate  spetsialiseerumisõpingutega peremeditsiini  residentuuris. Suveperioodil  töötab nimistute  juures  asendusarstina, alates septembrist  arst-residendina  kuni  2020  aasta  kevadeni. 

Liitusime e-perearstikeskusega

Lähtudes  delikaatsete isikuandmete kaitse seadusest    liitus  Märjamaa perearstikeskus   e-perearstikeskuse  projektiga 13.11.2018 . Sellega  tagame  Teie  terviseandmete  käsitluse  turvalisuse.  Mida see  kaasa  toob? Teie  küsimustele, retseptisoovidele  ja  kõigile  muudele Teie tervist  puudutavatele teabenõuetele  vastame  vaid  e-perearstikeskuse  portaalis. Identifitseerimine toimub 
e-perearstikeskuse  patsiendi platvormil  ID kaardi  või mobiil ID-ga. Tagasiside saamiseks  palume  täita  korrektselt  andmestikuosa. Meeldivat  koostööd  soovides  perearstikeskuse pere  

Perearstikeskusel on sünnipäev!01.07.2018 saab perearstikeskus 20. aastaseks . Vabariigi aastapäeva aktusel kutsusime kõiki Märjamaa valla elanikke oma sünnipäevapeole . Nüüd on kätte jõudnud aeg lubadus täita. Seekord ei määra me veresuhkru ja kolesterooliväärtusi, ei mõõda vererõhku, ei kirjuta retsepte . Küsite nüüd, mida siis veel? Mõtlesime , et juhime seekord tähelepanu tervise hoidmisele . Alatihti tegeleme oma tervisega alles siis , kui mingi probleem ilmneb. Tervis on ju enamikul meist kogu aeg olemas, iseenesest, täiesti niisama. Proovime üheskoos mõelda , arutleda ja tegutseda , et seda luksust- olla terve - jätkuks pikemalt.

Ja nüüd sünnipäevaürituste kava :

03.07.2018 Sööme end terveks perearstikeskuse ruumides

13:00 – 15:00 on arstikabinettides avatud Suhkru ja Rasva töötoad. Läbiviijad toitumise

asjatundjad Marika Tomson, Merle Niinemets

13.00-15.00 kohalikud ettevõtjad Mõisamaa Ökokeskusest /Väike Jalajälg, Uuskaubi talust , OÜ Bon Soyast ning Südameapteegist tutvustavad oma toodangut. Näitusmüük. Olete oodatud!

04.07.2018 Liikumipäev

kell 13:00 – 14:00 on perearstikeskusesse oodatud noored alates 7 eluaastast .

Toimub väike esmaabi teemaline meeskondlik matkamäng perearstikeskuse ümbruses.

Tule ise ja võta sõber kaasa! Tublimatele auhinnad. Läbiviija esmaabispetsialist Merle Niinemets

Kepikõnd- sobiv liikumisharrastus kõigile, oluline on omandada õige tehnika.

13:00- 14:00 I grupp : vanus 60+

14:00- 15:00 II grupp:vanus 18-59

Võimalusel võta kaasa käimiskepid, kohapeal olemas piiratud kogus. Instruktoriks Marika Tomson

13.15 Käruralli emmedele -issidele-vanaemadele-vanaisadele koos igas eas lastega.

Kogunemine 13.00 -13.15 perearstikeskuse juures , kärude ehtimine sünnipäevapallidega. Juhendavad titepuhkusel ralliässad Celia Kaasik ja Triinu Toome

05.07.2018 Lastepäev

13.00 – 16.00 suunatud lastele vanuses 3-10 a. Läbiviija Diana Pagar koos abilistega

Töötuba Kuidas ma seestpoolt välja näen ja väljapoole kostan .Inimese pusle kokkupanemine, inimene röntgen ülesvõtetel , südame kuulamine, kopsumulaaži valmistamine jpm. Samal ajal mängutuba laste mängunurgas - arstide töövahendite tutvustamine , raamatud inimese kehast jm. Töötuba tervisliku toidu mäng: Hamba tervis. Töötuba : oma käe meisterdamine Avatud pildistamise nurk. Kõikidele osalejatele tunnistus koolituse läbimisest ning sünnipäevameene.

Osalejaid turgutavad päeva lõpus tervislikud ampsud ja sünnipäevatort. Olete oodatud!

Perearstikeskuse pere.


PUHKUSTEST

Dr.T. Altmäe puhkab 04.06.2018-08.06.2018 ,asendab
dr .M. Hiiemaa. Dr.M.Hiiemaa puhkab 11.06-26.06.2018  asendab dr.T.Altmäe

Puhkustest

Dr. Marika Hiiemaa puhkusel 15.03-30.03.2017. Asendab dr. Triin Altmäe

Perearstide koormus viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

Perearstide liidu juhatuse liikme Anneli Talviku sõnul on perearstide koormus viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning inimesed ei mõista, et lihtsama haiguse raviks piisaks ka talupojamõistusest.

http://uudised.err.ee/index.php?06243246
"Meil tõesti lähevad arstid Eestist ära, lähevad pensionile. Tööjõudu on vähe, aga samas on haigusjuhte peremeditsiini lahendada aina rohkem. Eriarstile pääseb palju halvemini. Samas, perearstid valdavad palju rohkem temaatikat, jälgivad kroonilisi haigusi - töömaht on hüppeliselt kasvanud," kirjeldas Talvik intervjuus "Terevisioonile" valitsevat olukorda.

Palju aitaks Talviku arvates perearstide koormust vähendada see, kui inimesed kasutaksid talupojamõistust. "Kas on üldse vaja arsti poole pöörduda. Võib-olla on mulle pereõde selgitanud seda korduvalt. Internet ja perearstikeskuste kodulehed on materjale täis."

Küsimusele, kas selline suhtumine inimesi vihastada ei või, küsis Talvik, et kas on parem, kas süsteem läheb lõhki pöördumistest, mida saaks ravida patsient ise või küsida nõu apteegist ja 2-3 päeva ennast jälgida.

"Oleks hea, kui inimene võtaks ka ise vastutuse. Õpitud abitus on muutunud suureks probleemiks. Lihtne oskus ennast aidata hakkab kaduma," sõnas ta.

Koduvisiidid on igavikku kadunud
Talvik lisas, et näiteks koduvisiidid on üldse unustuste hõlma vajunud, sest tänapäeval puudub selle järgi vajadus.

"Koduvisiiti on mõistlik teha ainult siis, kui arst näeb, et patsienti on võimalik kodus aidata. Kui lähen koju ja vahendid, mis on mul kohvris kaasas, aitavad mul panna diagnoosi ja see patsient on liikumisvõimetu - sel juhul on sel mõte. See on üliväike protsent juhtumitest ja siis perearst kindlasti teeb koduvisiidi," selgitas ta.

Talviku sõnul võib koduvisiidi näiteks vere võtmiseks vabalt teha pereõde. Kui on mingit dokumenti perearstilt vaja, võib sellele järgi tulla patsiendi sugulane. Retseptid saab kätte digitaalselt.

"Tänapäevane meditsiin ei ole, et ma nuusutan, koputan ja arvan midagi. Meditsiin tähendab seda, et ma saan tõesti teha vajamineva uuringu, mille põhjal saan panna kaasaegselt diagnoosi ja soovitada ravi," märkis Talvik.