Eelvisiidi projektist

Eelvisiit“ keskendub sellele, et inimesel oleks võimalik kiiremini oma tervisemurele lahendus saada. Projekti kliiniline juht dr Madis Tiik sõnas, et „Eelvisiit“ lahendab ennekõike kaks suurt probleemi: esiteks ei ole perearstil praegu enne vastuvõttu patsiendi mure kohta piisavalt infot, mistõttu kulub kabinetis mure välja selgitamisele enam aega kui sellele lahenduse leidmisele. Teiseks aitab lahendus juba esmatasandil tiražeerida ehk leida patsiendile erinevatest abisaamise viisidest just tema jaoks sobivaim.

„Eelvisiidi“ lahendus kogub enne visiiti patsiendi mure kohta digitaalselt ja struktureeritult andmeid. Patsient saab ööpäevaringselt rakenduse kaudu oma mure kirja panna. Programm on õpetatud ära tundma olukorrad, kus patsiendil soovitatakse kohe pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või kutsuda kiirabi. Samuti tunneb programm ära juhud, kus piisab patsiendile info- ja eneseabi juhiste andmisest. Muudes olukordades jõuavad andmed perearstikeskuse töölauale, kus selleks spetsialiseerunud terviseanalüütik otsustab, kui kõrge prioriteetsusega patsiendi mure on ning suunab selle edasi kas perearsti vastuvõtule kaugteel, kabinetis või võtab patsiendi vastu hoopis pereõde. Suur osa küsimusi saab vastatud ka patsiendiga kaugsuhtluse teel.

Haigekassa eestvedamisel on kaugteenuseid arendatud 2020. aasta algusest ja need on kasutajate poolt hästi omaks võetud. Haigekassa regulaarne tagasiside küsitlus näitab, et üle 90% patsientidest on kaugteenuse kogemusega rahul. Eelmisel sügisel perearstide ja -õdede seas tehtud küsitluse järgi leidis 56% vastanutest, et üle poole vastuvõttudest saaks teostada kaugteel (e-kirja, videokonsultatsiooni või telefoni vahendusel).

2021. aasta alguses viis haigekassa koostöös Eesti Perearstide Seltsiga läbi esmatasandi kaugteenuste eelanalüüsi, mille eesmärk oli kaardistada perearstide tänaseid kogemusi kaugteenustega, olemasolevaid lahendusi ja võimalikke arengusuundi tulevikuks. Analüüsist selgus, et kaugteenustel on suur potentsiaal muuta inimesele perearstikeskusega kontakti saamine lihtsamaks, patsientide ning perearstide vaheline suhtlemine mugavamaks, toetada meeskonnatööd perearstikeskuse töötajate vahel ning suunata patsienti võtma suuremat vastutust oma tervise eest. Selgus, et perearstisüsteem vajab triaažilahendusi, mis aitaks perearstil ja -õel otsustada, millist abi ja kui kiiresti inimene vajab, samuti annaks inimesele teadmisi oma seisundi parandamiseks.

Haigekassa toetab  „Eelvisiidi“ projekti 244 435  euroga. Rahastuse sai projekt  2021  aasta   maikuus  Pilooteerimine käivitus 2022. aasta jaanuarist. Projekti rakendamisetapp kestab üks aasta.

Rohkem infot kaugteenuste näidisprojektide kohta: https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/kaugteenuste-naidisprojektid