• Kiirabi kutsumine telefonil 112

 • Terviseküsimustes nõustab perearsti nõuandetelefon 1220
  ööpäevaringselt (24/7) eesti ja vene keeles.

   Inglise keeles nõustatakse iga päev ajavahemikus 15.00–17.00.

   Nädalavahetustel ning riigipühadel 08.00–22.00 pikendavad
  nõuandetelefoni arstid vajadusel retsepte, välja arvatud
  psühhotroopseid, narkootilisi jt kangetoimelisi ravimid.
  Väljastada ei saa ka esmaseid ravimiretsepte, nt antibiootikume,
  silmatilku, valuvaigisteid. • https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/kust-oma-tervisemurele-abi-saab


 •  Haigestumisest teavitada ja töövõimetuslehe vajadusest märku

  anda saab nädalavahetustel ning riigipühadel helistades
  nõuandetelefonil 1220 (08.00–22.00). Nõuandetelefoni arst saab
  teha sissekande patsiendi digilukku, et info jõuaks pöörduja
  perearstile. Seejärel peab patsient võtma ühendust oma
  perearstikeskusega, et töövõimetuslehe vajadusest märku anda.
  Siinkohal tuleb arvestada, et tegemist on haiguslehe soovi
  teatamisega ning lõpliku otsuse lehe kinnitamiseks ja avamiseks
  teeb perearst.


 • Rapla Haigla  EMO  ööpäevaringselt  telefon  4890747  
 • Pärnu Haigla  EMO  ööpäevaringselt  telefon 4473393

Haigekassa klienditeenindus telefon 16363 , (+372) 669 6630,     e-post  info@haigekassa.ee 
Kaebuse või avalduse esitamine, juhul kui te ei ole rahul terviseteenuse osutamisega:
 • avaldused postiaadressil Terviseamet Tartu  mnt  85   Tallinn 10617
 • elektrooniliselt  info@terviseamet.ee 
 • Kodanikud võivad pöörduda ettepanekute, kiituse või kaebusega Eesti Haigekassa Pärnu osakonda Lai tn 14 Pärnu 80010, telefonil 4477666, info@haigekassa.ee   või  klienditelefonile (+372) 669 6630 

UUDIS!
Meie majas töötab nüüdsest hoolduskoordinaator, Kristi Jürgenson.

Hoolduskoordinaator nõustab ja aitab korraldada Märjamaa valla elanikele vajalikud
tervishoiu- ja sotsiaalteenused.
Toetab abivajaja lähedasi vajaliku info leidmisel ning abi korraldamisel.
On toeks perearstidele sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel.

Kontakt: 54 005 894

e-post: kristi.jurgenson@perearstid.eeTelefoninõustamine toimub väljaspool vastuvõtuaega. Palun hoolitsege selle eest, et perearstikeskuses oleks teada Teie kasutatav telefoninumber.

Korduvaid retsepte saate pikendada  üle  eelvisiidi  Sisene siit:   Eelvisiit 
 retsept on valmis järgmiseks päevaks! Retsepti tellimine  on tasuta!

või helistades meie registratuuri numbril 4822232, vajalik teada enda ravimite täpseid nimetusi!
Retsepti valmistamine võtab aega kuni 3 tööpäeva!Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed vajadusel pärast vastuvõtu lõppemist. Koduvisiidil on arsti ja õe ressursid piiratud, puudub võimalus esmaste analüüside ,uuringute tegemiseks. Koduvisiit ei taga tänapäevasele tõenduspõhisele meditsiinile vastavat kvaliteeti,seetõttu on tema tähtsus arstlikus tegevuses vähenenud. Enne kui otsustate koju kutsuda arsti, mõelge ehk saate ise tulla perearstikeskusesse või saab Teid keegi transpordiga aidata.Koduvisiidi vajaduse üle otsustab alati juhtumipõhiselt arst.Kui Teile siiski tundub, et vajate arsti koduvisiiti, siis võtke ühendust pereõega, kes Teid esmaselt nõustab ja edastab info arstile. Arst helistab teile asjaolude täpsustamiseks ning lepib kokku visiidi aja.

Koduõendusteenust  osutab Märjamaa PAK OÜ  koduõde  Merle Plado perearsti  saatekirja alusel,   Eesti  Haigekassa lepingulisel  finantseerimisel. Teenus  on patsientidele tasuta  Täpsem info telefonil 4822232  
Ravikindlustuseta isik: vajalik garantiikiri Märjamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast telefon 4898858, 4898845. Erakorralise ja vältimatu abi eest maksab riik.

Euroopa ravikindlustuskaarti omavaid inimesi teenindatakse kehtiva kaardi esitamisel üldistel alustel.

Perearsti vahetus: kindlasti vajalik elukoha vahetusel. Teavita oma senist perearsti nimistu vahetamise soovist ning teata uue perearsti andmed, nii tagad oma seniste terviseandmete sujuva liikumise ühel arstilt teisele.

Paljude haiguste õigeaegse avastamise ning ravi eeldus on profülaktika.
 • Külasta oma perearsti/õde ka siis kui sulle midagi otseselt muret ei valmista. 
 • Kindlasti osale Haigekassa poolt finantseeritud ennetuslikes sõeluuringutes : rinnavähi, emakakaela sõeluuring, jämesoolevähi  skriining.
 •  Alates  septembrist 2016  liitusime  TAI projektiga  `Kainem ja Tervem Eesti`

Perearsti tööga seonduvad õigusaktid

Meie piirkonna olulised kodulehed
 • Märjamaa vald — www.marjamaa.ee
  Üldine info, turism, investeeringud, kohalik info, asukoht, valla asutused, uudised, ürituste kalender, viited jm.
 • Nädaline, Rapla maakonna ajaleht —  www.nadaline.ee

Eesti terviseportaalide linke