Perearstikeskuse töökorraldusest

Märjamaa perearstikeskus  on sotsiaalministri  korraldusega  määratud  vastutavaks perearstikeskuseks /valvekeskuseks/,  tagamaks üldarstiabi osutamise  lisaks  oma  nimistu patsientide tavapärasele  teenindamisele ,  erandina  ägedate  respiratoorsete  infektsioonide korral    
  •  ajutiselt üldarstiabi mitteosutava perearstikeskuse       patsientidele
  •  kindlustamata isikutele 
  • perearstita kindlustatud isikutele
Perearstikeskus  on   avatud      patsientide vastuvõtuks    ning telefoni - ja sidevahendite teel nõustamiseks kell   
                                  08.00-18.00 

Perearstikeskuse telefon    4822232
E-konsultatsioonid   dr. Marika Hiiemaa 
  • e-perearstikeskus  patsiendile  
  • marika.hiiemaa@perearstid.ee
                                         dr. Triin Altmäe 
  • triin.altmae@gmail.com
Peatatud on  plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus

Erandkorras teostame  laste läbivaatusi vanuses 2n, 1k, 2k, 3k, 4,5k 6k, 9k, 12k. Lapsevanematega  kontakteerume  ise  sobiva  vastuvõtuaja  leidmiseks  

Muudel  juhtudel  kutsume  patsiente vastuvõtule   erandjuhtudel , kui patsientide tervislik seisund nõuab  perearstikeskusesse kohaletulekut

Vastavalt Terviseameti  juhistele   kuuluvad  testimisele   COVID-19  suhtes    sümptomitega  /  palavik, kuiv ,köha, hingamisraskused/patsiendid ,  kellel on  tõsised  kroonilised  haigused, kõrge  vanus  ,   lisaks  meditsiinitöötajad  sh  ka  hoolduspersonal  , PPA  töötajad  , riigiametite  klienditeenindajad  , hooldekodude  elanikud  . Saatekirja  vormistab  perearst.