töökorraldus alates 18.05.2020

Esmaspäevast 18.05.2020 lõppev eriolukord esialgu suuri muutusi meie töökorraldusse ei too. Üks arst jätkab veel nädala kodukontori tingimustes , 2 arsti perearstikeskuses. Oma senise tööga jätkavad esmaspäevast 4 pereõde , koduõde ning Kuuda Hooldekodu õde. Abi osutamiseks vajaminevad isikukaitsevahendid on meil olemas. Jätkuvalt võtame eraldi vastu mittenakkuslikke ning potentsiaalselt nakkuslikke patsiente , rakendades eraldi vastuvõtuaegu ning ruume. Keskuse ooteruumides jälgime 2+2 reegli täitmist. Vastuvõtule eelneb kaugkonsultatsioon pereõe või arsti poolt .

Vastuvõtule kutsume plaaniliselt

  • Ägedate mittenakkuslike seisunditega patsiendid hindamiseks ja ravi alustamiseks

  • Krooniliste haiguste ägenemistega patsiendid

  • Vaktsineerimiseks

  • Lapsed: jätkame imikute ennetavaid läbivaatusi ja laiendame järk-järgult vanuserühmi

  • Vaimse tervise probleemide käsitlemiseks

  • Töölemineku eelseks tervisekontrolliks

  • Juhi- ja relvaloa tervisetõendite väljastamiseks

  • Vähi sõeluuringute teostamiseks

  • Stabiilseid krooniliste haigustega patsiente plaanilisteks tervisekontrollideks

Perearstikeskuses teenindame vaid etteregistreerunud patsiente.

Endiselt eelistame probleeme lahendada kaugvastuvõtu teel, esmasel kontaktil selgitame pöördumise põhjuse , hindame vastuvõtule kutsumise vajadust. Vastuvõtule kutsutud patsiente küsitleme palaviku ning ülemiste hingamisteede infektsioonide sümptomite osas. Kõiki ülemiste hingamisteede kaebuste ja/või palavikuga patsiente käsitleme kui võimalikke COVID-19 nakkuse kandjaid. Vastuvõtul järgime standardseid COVID-19 puhuseid ettevaatusabinõusid ja kasutatame vastavaid isikukaitsevahendeid

Oletatavalt mittenakkuslike patsientide korral jätkame esmaste meetmetena nakkuse leviku võimaluse vähendamiseks käte desinfitseerimist ning kirurgilise maski kasutamist.

Krooniliste haiguste raviks vajalikke retsepte on taas võimalik välja kirjutada kuni kuueks kuuks.

Piirangute järk-järgulise leevendamisega liigume tasahilju tavavastuvõttude taastamiseni.