Töökorraldusest 28.07-30.07.2021

Seoses  töötajate  täiendkoolitusega  perearstikeskus
avatud  

28.07 .2021    08.00-13.00  pereõed, arstid   
telefon  4822232    kuni  16.00
29.07. 2021   08.00-14.00  pereõde   
telefon   kuni 16.00
30.07.2021   08.00-14.00 pereõde 
 telefon kuni 16.00

Ka  ägedate  probleemide  korral  palume   järjekordade  vältimiseks   registreeruda  vastuvõtule    telefonil 
                             
                                    48-22-232