Teadmiseks patsientidele

Covid-19 levik kogu Eestis, Rapla maakonnas ja Märjamaalgi   on tõusuteel, suurenenud on inimeste arv ,kes on ise haiged või on   haigete lähikontaktsed . Üha enam esitavad meie patsiendid küsimusi testimise, haigus- , hooldus- ja karantiinilehtede , isolatsiooni ,lähikontaktide jm suhtes. Püüame selgitada.

•   Testimisele   perearsti saatekirjaga kuuluvad

1.     kõik ülemiste hingamisteede haigustega patsiendid , kel vanust üle 10 aasta

2.      lähikontaktsed, kellel tekivad mistahes ülemiste hingamisteede haiguse sümptomid

3.     meie poolt   plaanilisele statsionaarsele ravile suunatud .

•   Testimisele Terviseameti poolt   kuuluvad Covid-19 haigust põdeva inimese lähikontaktsed, kellel sümptomid puuduvad.

Lähikontaktsete  kontaktsed  testimisele  ei kuulu! 

 COVID-19 haiguse peiteperiood võib ulatuda 2-14 päevani, viirus on hingamisteedest leitav 1-2 päeva enne haigusnähtude teket. Liiga varakult tehtud test on negatiivne ja ei anna kuidagi märku sellest, et mõne päeva pärast inimene siiski haigestub. Kui ilma ühegi sümptomita inimene tahaks tavaellu naasta varem kui ette nähtud 14 isolatsioonipäeva täitumisel, on võimalik terviseameti kaudu koroonatest anda 10. kontaktijärgsel päeval - sel ajal on tõenäoline, et kui nakatumine on toimunud, on ka test positiivne ning leitakse need  , kellel avaldub haigus ilma sümptomiteta. Kui inimesel pole raskust viibida isolatsioonis 14 päeva,sümptomeid ei ilmne, pole testimine vajalik - 14 päeva kestnud isolatsiooni järgselt võib naasta tavaelu juurde ja testima ei pea.

COVID-19 haigust põdev inimene / test SARS-COV-2 positiivne /- ka asümptoomne- on haige, kes peab püsima kodus. Haiguse ajaks väljastame patsiendile tavapärases korras haiguslehe  . Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on inimese elu või tervis

 Kui haigestunu /sh ka mistahes muud ülemiste hingamisteede haigust põdeja/ ei nõustu testimisega  , peab ta isolatsioonis viibima kokku 14 päeva Patsient   loetakse tervenenuks 14 haiguspäeval, kui alates 11. haiguspäevast pole   esinenud palavikku vm. haigustunnuseid. Mistahes haigustunnuste esinemisel pikeneb kohustuslik isolatsiooniaeg automaatselt. Covid-19 haigega koos elavad-töötavad-õppivad- inimesed on lähikontaktsed, kes peavad kindlasti jääma kodusesse eneseisolatsiooni, et takistada haiguse levikut. Lähikontaktsete väljaselgitamise ja testimisele suunamisega tegeleb terviseamet. Lähikontaktsetele väljastame perearstikeskuse poolt vajadusel karantiinilehe. Lähikontaktsed, kellel puuduvad haigustunnused, võivad kodust lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajalike kaupade hankimiseks, samuti võib õues käia, kui hoitakse distantsi teiste inimestega. Inimene peab võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada: kasutama näomaski, kasutama kindaid või desinfitseerima käsi, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus kõige väiksem. Kui lähikontaktne haigestub, lõpetame karantiinilehe ning väljastame haigestumise päevast alates haiguslehe   järglehena .

Laste puhul on palju suurem tõenäosus, et ülemiste hingamisteede viirushaiguse nähud on põhjustatud muude viiruste kui SARS-CoV-2 poolt. Lapse haigestumisest andke palun perearstikeskusele võimalikult kiiresti teada – aitame   hinnata, kas oleks vajalik lapsele testimine korraldada. Alla    10- aastaseid  teadaolevate lähikontaktideta  lapsi   suuname testima ainult lapsevanemate nõudmisel . 10-aastased ja vanemad lapsed saadame testile samadel põhimõtetel nagu täiskasvanud - ükskõik, millise ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni sümptomi tekkel, Haigusnähtudega laps peaks koju jääma hoolimata sellest, kas tal on COVID-19 või mõni muu nakkushaigus. Kui laps on väike ja vajab kodust jälgimist, väljastame hoolduslehe tavapärasel viisil.