Eelvisiidile üleminek

Alates 01.03.2022  on  kontaktivabaks suhtluseks   perearstikeskusega   2  võimalust:

1 . telefon  4822232
2.  eelvisiidi  link  Sisene siit:   Eelvisiit

  • Eelvisiidi keskkonda saabunud pöördumistega tegeleb personal  kogu tööpäeva  jooksul 
  • Kiirete juhtumitega tegelevad õde ja arst. Teile  helistatakse  ja  kutsutakse vastuvõtule  samal päeval 
  • Muud pöördumised lahendavad arstid ja õed pakilisuse järjekorras, tegeledes vajaliku eelselektsiooniga
  • Töötame läbi Teie pöördumise põhjuse ja varasemad terviseandmed,  planeerime samaaegselt ka ennetavad tegevused. Vajadusel kutsume Teid  täiendavatele  uuringutele ja analüüsidele .   Analüüside-uuringute  tulemused  on  leitavad  digiloos  www. digilugu.ee . Kui Teil  puudub  ligipääs  digiandmetele  ,     teavitame Teid  tulemustest telefonitsi. 
  • Arsti  vastuvõtuvajaduse  korral   saate  ligipääsu  digiregistratuurile, kus  on  võimalik endale  sobiv  vastuvõtuaeg  broneerida  .
  • Õe vastuvõtule  /  nt  profülaktiline  läbivaatus, vaktsineerimine, plaaniliste  analüüside  teostamine  jms/  registreerumiseks  saate  samuti iseseisva  broneerimise  võimaluse. 
  • Eelvisiit  tagab    kiireima  ligipääsu  Teile  vajalikele  teenustele  Teile   sobival ajahetkel  ning  meile  paremini  ettevalmistatud   ning  suurema  kasuteguriga  kontaktvisiidi. 
  • Eelvisiidi kaudu on võimalik pöörduda kõikidel meie nimistutesse kuuluvatel inimestel.
  • Eelvisiidi   kaudu palume pikendada ka oma retsepte  .  

Ka  meie  telefonikeskus  hakkab   alates     01.03.2022  käsitlema  patsientide  pöördumisi  valikuliselt üle eelvisiidi . Loodame, et meie uus töökorraldus on kokkuvõttes Teile mugavam ja tagab kiirema ligipääsu ja kvaliteetsema abi.

Eelvisiit  on  Eesti  Haigekassa  2022   aasta  pilootprojekt, omasarnaste  seas ainus  , mis  ühildub  perearsti  töölauaga.  Meie  proovime  programmi  kohandada   endale  käepärasemaks koos  tarkvaraarendajaga  
Teiepoolne  tagasiside   teenuse kasutajasõbralikkuse kohta,  parendusettepanekud on  väga oodatud.

Sisene siit:   Eelvisiit