Hoolduskoordinaator

UUDIS!
Meie majas töötab nüüdsest hoolduskoordinaator, Kristi Jürgenson.

Hoolduskoordinaator aitab korraldada Märjamaa valla ja Kohila valla elanikele vajalikke
tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.
Toetab abivajaja lähedasi vajaliku info leidmisel ning abi korraldamisel.
On toeks perearstidele sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel.

Kontakt: 54 005 894

e-post: kristi.jurgenson@perearstid.ee