Astra Zeneca ohutusest

COVID-19 Vaccine AstraZeneca ohutusalase teabe värskendus

Seoses hiljutise murega trombootiliste sündmuste suhtes soovib AstraZeneca pakkuda kindlustunnet oma COVID-19 vaktsiini ohutuse kohta, tuginedes selgetele teaduslikele tõenditele. Ohutus on ülimalt tähtis ning AstraZeneca jälgib vaktsiini ohutust pidevalt.

Euroopa Liidus (EL) ja Ühendkuningriigis COVID-19 Vaccine AstraZenecaga vaktsineeritud enam kui 17 miljoni inimese ohutusandmete hoolikas läbivaatamine ei ole näidanud tõendeid kopsuemboolia, süvaveenide tromboosi (DVT) või trombotsütopeenia riski suurenemisest mistahes vanuserühmas, soos, partiis või konkreetses riigis.

8. märtsi seisuga on kogu ELis ja Ühendkuningriigis AstraZeneca vaktsiini saanud inimeste seas registreeritud 15 süvaveenitromboosi ja 22 kopsuarteri trombemboolia juhtumit. See on palju väiksem kui eeldatavalt sellise suurusega üldpopulatsioonis loomulikuna esineks ning on sarnane ka teiste litsentseeritud COVID-19 vaktsiinidega. Igakuine ohutusaruanne avalikustatakse järgmisel nädalal Euroopa Ravimiameti kodulehel, mis on vastavuses COVID-19 erakordsete läbipaistvusmeetmetega (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/transparency-exceptional-measures-covid-19-medicines).

Veelgi enam, kuigi tromboosijuhtude arv oli kliinilistes uuringutes väike, esines neid vaktsineeritud rühmas vähem. Samuti ei ole esinenud tõendeid suurenenud verejooksu kohta üle 60 000 kliinilises uuringus osalejal.

Meditsiiniülem Ann Taylor ütles: „Nüüdseks on meie vaktsiini saanud ligikaudu 17 miljonit inimest ELis ja Ühendkuningriigis ning selles grupis teatatud tromboosijuhtumite arv on väiksem kui sajad juhtumid, mida võiks oodata kogu elanikkonna seas. Pandeemia olemus on pannud üksikjuhud suurema tähelepanu alla ja me läheme vaktsiinisündmustest teatamisel kaugemale litsentseeritud ravimite ohutuse jälgimise standardtavadest, et tagada avalik turvalisus.”

Kvaliteedi osas ei ole leitud ühtegi probleemi, mis oleks seotud ühegi meie vaktsiini partiiga, mida kasutatakse kogu Euroopas või mujal maailmas. Täiendavaid katseid oleme läbi viinud ise ja seda on teinud ka sõltumatud Euroopa tervishoiuasutused ning ükski neist kordustestidest ei ole näidanud põhjust muretsemiseks. Vaktsiini tootmise ajal teostavad AstraZeneca, tema partnerid ja enam kui 20 sõltumatut katselaborit rohkem kui 60 kvaliteeditesti. Kõik testid peavad vastama rangetele kvaliteedikontrolli kriteeriumitele ning need andmed esitatakse iga riigi või piirkonna reguleerivatele asutustele sõltumatuks läbivaatamiseks enne partii riiki lubamist.

Avalikkuse ohutus on alati esmatähtis. Ettevõte järgib seda aspekti väga hoolikalt, kuid praegused olemasolevad tõendid ei kinnita, et vaktsiin kahjustaks ohutust. Pandeemia ületamiseks on oluline, et inimesed saaksid vaktsineeritud, kui neid seda tegema kutsutakse.Pühapäeval apteek avatud!

Seoses vaktsineerimispühapäevaga on  14.03.2021 avatud  perearstikeskuse  apteek 9.00-13.00

Esimene vaktsineerimispühapäev

Homseks on ajavahemikus  üheksast neljani    perearstikeskusesse kutsutud  200 riskirühma patsienti, enamuses vanuserühmas 65-69 aastat.  Töötame  mõlemal korrusel , alumisel korrusel kahes ning ülemisel korrusel kolmes kabinetis . Vaktsineerimiskabinetti suunatakse Teid   vastuvõtutöötaja poolt.   Saabumisel tuleb desinfitseerida käed , ette panna puhas mask.  Desinfektsioonivahendid ja maskid on perearstikeskuses olemas  mõlemal korrusel Teisele korrusele  palume minna üleriietes,.  Peale kaitsesüsti saamist tuleb 15 minutit viibida perearstikeskuse ooteruumides   Töö  sujuvuse tagamiseks palume  saabuda kohale võimalikult täpselt. Perearstikeskusesse palume siseneda eesuksest,  lähikontaktide  vältimiseks palume väljumiseks kasutada tagaust. 
Loodame  meeldivale koostööle!Vaktsineerimisest

Jaanuaris alustasime I riskigrupi  s.o üle 80 aastaste vaktsineerimisega . Töö edeneb vastavalt    Haigekassa ning Terviseameti   poolt eraldatud vaktsiinide hulgale.  Kõik meile eraldatud vaktsiiniannused on seni leidnud omale õnneliku omaniku:) Kokku on meie perearstikeskuses 
kaitsesüsti  saanud 133 patsienti , neist 106 on vaktsineeritud 2 korral. Homme ja ülehomme   jätkame : 24  patsienti saavad  neljapäeval teise vaktsiiniannuse,  42 esmasega  jätkame reedel .   Tõsiseid kõrvaltoimeid meie vaktsineeritutel seni esinenud ei ole. Nimekirjade järgi jääb  sellest riskirühmast teha veel ca 30 patsienti, kellega kontakteerume uue  vaktsiinipartii saabumisel .
Esitasime tellimuse 200 annuse le  Astra Zeneca vaktsiinile , selle tellimuse kinnitus ei ole veel meieni jõudmud. Seda vaktsiini hakkama eelkõige pakkuma II riskirühmale s. o .65-69 aastastele  patsientidele . Esialgu kutsume kaitsepookimisele ise telefonitsi, digiregistratuuri käivitumisel lähiajal  saate seda ka ise teha.

Vastuvõttude korraldusest

Perearstikeskus jätkab tööd suletud ustega  esialgu vähemalt mai alguseni  Etteregistreerimine telefonil 4822232 nii  arstide  kui ka pereõdede vastuvõtule ning  analüüside-uuringute  tegemiseks . Järjekorrad vastuvõtule ei ole hetkel  pikad, tegeleme kõikide ägedate ning plaaniliste probleemidega,  ka autojuhi-  , relvaloa ning töötervishoiutõenditega.  Jätkame laste profülaktiliste läbivaatustega . Perearstikeskus  on peale  infotöötaja  töölerakendamist telefonitsi  paremini kättesaadav, hästi on käivitunud  pereõdede  tagasihelistamisteenus.  Palume esitada oma retseptisoovid  rohkem nädala sees, pealelõunasel ajal.  Esmaspäeviti ning hommikupoolikuti  saame siis kiiremini teenindada  ägedate probleemidega pöördujaid.  
Kontaktvastuvõtule ootame  vaid ägedate haigusilminguteta  patsiente  COVID-testita .  Kõigi ägedate haigusjuhtude  käsitluse otsustame eelneva telefonikontakti käigus. 
Teid teenindavad perearstikeskuse töötajad on koroonahaiguse suhtes vaktsineeritud.


Uuest nädalast maskid kohustuslikud

Kes ei tohi kanda maski?

Sellest nädalast on maski kandmine kohustuslik kõikjal avalikes siseruumides, sealhulgas ka ühissõidukis. Maski kandmine avalikes siseruumides on kohustuslik kogu Eestis.  


Üha enam koguneb tõendeid selle kohta, et kui suur osa elanikkonnast kannab maske avalikes siseruumides, on võimalik pidurdada ülemiste hingamisteede viirushaiguste levikut. Kasu on nii mitmekordselt kasutatavatest mitmekihilisest kangasmaskidest kui ka ühekordseks kasutamiseks mõeldud meditsiinilistest või nn kirurgilistest maskidest.


Maski kasutamine on KEELATUD

 • alla kaheaastastel lastel;

 • inimestel, kellel langeb tavaõhku hingates vere hapnikutase alla normaalse taseme (tavaliselt on need raskete kopsu- ja südamehaigustega patsiendid, kes vajavad kodust hapnikravi);

 • inimestel, kes erinevatel põhjustel ei ole võimelised oma maski ise eemaldama (näiteks halvatusega, voodihaiged, teadvuseta, sügava psüühikahäirega inimesed).


Olukorrad, kus maski kandmise kohustusele võib teha erandi:

 • maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed;

 • maski võib eemaldada rääkides kuulmispuudega inimestega, kel suu nägemine on vajalik kõne mõistmiseks (selles olukorras võiks vestluskaaslase kaitsmiseks kasutada läbipaistvat visiiri);

 • kui isiku tuvastamiseks palutakse mask eemaldada;

 • kui on tõsine oht inimese elule või tervisele.


Raviga hästi kontrollitud kroonilised haigused, sealhulgas kroonilised hingamisteede või südame-veresoonkonnahaigused ei ole põhjus, miks mitte maski kanda. Kerge ja mõõduka raskusega kroonilisi haigusi põdevad patsiendid on COVID-19 raskest kulust eriti ohustatud ja saavad maski kandmisest enim kasu. Seetõttu peaksid need grupid ja nende läheduses viibivad inimesed maske kandma.


Perearstid väljastavad tõendeid ainult juhtudel, kus maski kandmine on tervislikel põhjustel keelatud; alla kaheaastaste laste maskikandmise kohta tõendeid ei tehta.


Teadmiseks patsientidele

Covid-19 levik kogu Eestis, Rapla maakonnas ja Märjamaalgi   on tõusuteel, suurenenud on inimeste arv ,kes on ise haiged või on   haigete lähikontaktsed . Üha enam esitavad meie patsiendid küsimusi testimise, haigus- , hooldus- ja karantiinilehtede , isolatsiooni ,lähikontaktide jm suhtes. Püüame selgitada.

•   Testimisele   perearsti saatekirjaga kuuluvad

1.     kõik ülemiste hingamisteede haigustega patsiendid , kel vanust üle 10 aasta

2.      lähikontaktsed, kellel tekivad mistahes ülemiste hingamisteede haiguse sümptomid

3.     meie poolt   plaanilisele statsionaarsele ravile suunatud .

•   Testimisele Terviseameti poolt   kuuluvad Covid-19 haigust põdeva inimese lähikontaktsed, kellel sümptomid puuduvad.

Lähikontaktsete  kontaktsed  testimisele  ei kuulu! 

 COVID-19 haiguse peiteperiood võib ulatuda 2-14 päevani, viirus on hingamisteedest leitav 1-2 päeva enne haigusnähtude teket. Liiga varakult tehtud test on negatiivne ja ei anna kuidagi märku sellest, et mõne päeva pärast inimene siiski haigestub. Kui ilma ühegi sümptomita inimene tahaks tavaellu naasta varem kui ette nähtud 14 isolatsioonipäeva täitumisel, on võimalik terviseameti kaudu koroonatest anda 10. kontaktijärgsel päeval - sel ajal on tõenäoline, et kui nakatumine on toimunud, on ka test positiivne ning leitakse need  , kellel avaldub haigus ilma sümptomiteta. Kui inimesel pole raskust viibida isolatsioonis 14 päeva,sümptomeid ei ilmne, pole testimine vajalik - 14 päeva kestnud isolatsiooni järgselt võib naasta tavaelu juurde ja testima ei pea.

COVID-19 haigust põdev inimene / test SARS-COV-2 positiivne /- ka asümptoomne- on haige, kes peab püsima kodus. Haiguse ajaks väljastame patsiendile tavapärases korras haiguslehe  . Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on inimese elu või tervis

 Kui haigestunu /sh ka mistahes muud ülemiste hingamisteede haigust põdeja/ ei nõustu testimisega  , peab ta isolatsioonis viibima kokku 14 päeva Patsient   loetakse tervenenuks 14 haiguspäeval, kui alates 11. haiguspäevast pole   esinenud palavikku vm. haigustunnuseid. Mistahes haigustunnuste esinemisel pikeneb kohustuslik isolatsiooniaeg automaatselt. Covid-19 haigega koos elavad-töötavad-õppivad- inimesed on lähikontaktsed, kes peavad kindlasti jääma kodusesse eneseisolatsiooni, et takistada haiguse levikut. Lähikontaktsete väljaselgitamise ja testimisele suunamisega tegeleb terviseamet. Lähikontaktsetele väljastame perearstikeskuse poolt vajadusel karantiinilehe. Lähikontaktsed, kellel puuduvad haigustunnused, võivad kodust lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajalike kaupade hankimiseks, samuti võib õues käia, kui hoitakse distantsi teiste inimestega. Inimene peab võtma kasutusele kõik meetmed, et viiruse võimalikku levikut tõkestada: kasutama näomaski, kasutama kindaid või desinfitseerima käsi, hoidma distantsi teiste inimestega ning valima kodust lahkumiseks sellise kellaaja, kus on teiste inimestega kokkupuutumise võimalus kõige väiksem. Kui lähikontaktne haigestub, lõpetame karantiinilehe ning väljastame haigestumise päevast alates haiguslehe   järglehena .

Laste puhul on palju suurem tõenäosus, et ülemiste hingamisteede viirushaiguse nähud on põhjustatud muude viiruste kui SARS-CoV-2 poolt. Lapse haigestumisest andke palun perearstikeskusele võimalikult kiiresti teada – aitame   hinnata, kas oleks vajalik lapsele testimine korraldada. Alla    10- aastaseid  teadaolevate lähikontaktideta  lapsi   suuname testima ainult lapsevanemate nõudmisel . 10-aastased ja vanemad lapsed saadame testile samadel põhimõtetel nagu täiskasvanud - ükskõik, millise ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni sümptomi tekkel, Haigusnähtudega laps peaks koju jääma hoolimata sellest, kas tal on COVID-19 või mõni muu nakkushaigus. Kui laps on väike ja vajab kodust jälgimist, väljastame hoolduslehe tavapärasel viisil.


Piirame vaba ligipääsu meie teenustele

Märjamaa Perearstikeskus OÜ töökorraldusest alates 09.11.2020


Seoses koroonaviiruse leviku hoogustumisega Eestis , sh ka Rapla maakonnas , oleme taaskord sunnitud piirama vaba ligipääsu meie teenustele. Alates 09.11.2020 on perearstikeskuse uks suletud etteregistreerimata patsientidele. Registreeruda saab telefonil 48-22-232, pereõde teostab triaaži ning lepib kokku vastuvõtuaja.

Ooteruumides kehtib 2+2 reegel, soovitame tulla vastuvõtule väga täpselt. Perearstikeskuse töötaja võtab Teid vastu ning juhatab vastuvõturuumi. Kui Te soovite tühistada oma vastuvõtuaja, palume seda teha telefonil 48-22-232. Plaaniliste analüüside tegemist jätkame endiselt hommikuti 8.00-10.00, kuid siingi kehtib piirang ooteruumis viibijate arvule.

Hommikupoolsed ajad on planeeritud plaaniliseks ja profülaktiliseks tööks ning esmastele ägedate infektsioonitunnusteta patsientidele. Jätkame laste ennetavate läbivaatustega , sh. ka vaktsineerimistega, lastekabinetis teisel korrusel . Täiskasvanute tervisekontrolli kutsume plaaniliselt krooniliste haigustega patsiente, vähi sõeluuringutega hõlmatuid, ka teostame läbivaatusi ja tervisetõendite väljastamist tööleasujatele, juhi- ja relvaloa taotlejatele.

Kõik esmased , ka ägedate respiratoorsete viirusinfektsioonidega , pöördumised registreeritakse, pereõde kontakteerub patsiendiga ning lepib kokku edasise käsitluse.

Kõik ülemiste viirushaiguste sümptomitega patsiendid suunatakse SARS-CoV-2 testile vastavalt kehtivatele juhistele. Testi tulemuseta patsiendi vastuvõtu vajaduse perearstikeskuses otsustame kaugkonsultatsiooni teel.

Teadaoleva COVID-19 sümptomaatikaga patsientide jaoks on perearstikeskusel eraldi õhtused vastuvõtuajad.

Tuletame meelde käte desinfitseerimise vajadust. Maskid saate sisenemisel perearstikeskusesse tasuta. Maski kandmine perearstikeskuses on kohustuslik nii personalile kui ka patsientidele, välja arvatud alla 10 a vanustele lastele .


Püsigem terved ja hoidkem üksteist.
Alustame füsioteraapiaga

Juuli  teisest  nädalast  osutavad  füsioteraapiakabinetis massažiteenust  Kersti Mikkor ja Krista Hanson.  Mõlemad  on  pika staaži ja rohkete  kogemustega  massöörid.  Kersti Mikkor  alustas  õpinguid 2008. aastal ja omandas massöörikutse  2010.  aastal. Läbinud  hulgaliselt  täienduskoolitusi  eri  massažiliikide alal  /nt. tsooniteraapia, erinevad  peamassaažiliigid , STR  tehnikad/.Septembris on plaanis  läbida  emmede  rõõmuks  beebimassaažikoolitus.Ka Kristal on plaanis sügisel tegelused  beebidega  selgeks saada, seni on läbitud klassikalise ning  spordimassaaži kursused  ning  kinesioteipimise baaskursus.
Antud teenused  ei kuulu  haigekassa poolt  rahastamisele.
Juuli  kolmandast  nädalast  asub tööle füsioterapeut  Egle  Hanson. Tema juhendab   eelkõige  Eesti Haigekassa  teraapiafondist rahastatavat  ravivõimlemist, 
( eelduseks perearsti saatekirja olemasolu ), lisaks  kõik muu, mis  kuulub pädeva  füsioterapeudi  kompetentsi.

Avatud uste päev perearstikeskuses

Meie jaanuarikuus alanud  ümberehitustööd on         
                             lõpusirgel.   
                       01.07.2020   09.00-14.00 
ootab  Oru tänava perearstikeskus  külla  kõiki väikeseid  ja suuri  huvilisi    Tutvustame  keskuse    ruume , töö-korda  ja uusi teenusevõimalusi.
Kindlasti  pakub teine korrus nostalgilist  avastamis-rõõmu  märjamaalastele- valmisid  siin rätsepate  ja  kudujate kätetööna rõivad, mis  ehk mõnel praeguseni kapis seisavad. 

Tulge üksi või perega  , võtke kaasa  head  mõtted ja soovitused   edasiseks. 
                                       
                                             Ootame!
                       Märjamaa Perearstikeskuse pere

töökorraldus alates 18.05.2020

Esmaspäevast 18.05.2020 lõppev eriolukord esialgu suuri muutusi meie töökorraldusse ei too. Üks arst jätkab veel nädala kodukontori tingimustes , 2 arsti perearstikeskuses. Oma senise tööga jätkavad esmaspäevast 4 pereõde , koduõde ning Kuuda Hooldekodu õde. Abi osutamiseks vajaminevad isikukaitsevahendid on meil olemas. Jätkuvalt võtame eraldi vastu mittenakkuslikke ning potentsiaalselt nakkuslikke patsiente , rakendades eraldi vastuvõtuaegu ning ruume. Keskuse ooteruumides jälgime 2+2 reegli täitmist. Vastuvõtule eelneb kaugkonsultatsioon pereõe või arsti poolt .

Vastuvõtule kutsume plaaniliselt

 • Ägedate mittenakkuslike seisunditega patsiendid hindamiseks ja ravi alustamiseks

 • Krooniliste haiguste ägenemistega patsiendid

 • Vaktsineerimiseks

 • Lapsed: jätkame imikute ennetavaid läbivaatusi ja laiendame järk-järgult vanuserühmi

 • Vaimse tervise probleemide käsitlemiseks

 • Töölemineku eelseks tervisekontrolliks

 • Juhi- ja relvaloa tervisetõendite väljastamiseks

 • Vähi sõeluuringute teostamiseks

 • Stabiilseid krooniliste haigustega patsiente plaanilisteks tervisekontrollideks

Perearstikeskuses teenindame vaid etteregistreerunud patsiente.

Endiselt eelistame probleeme lahendada kaugvastuvõtu teel, esmasel kontaktil selgitame pöördumise põhjuse , hindame vastuvõtule kutsumise vajadust. Vastuvõtule kutsutud patsiente küsitleme palaviku ning ülemiste hingamisteede infektsioonide sümptomite osas. Kõiki ülemiste hingamisteede kaebuste ja/või palavikuga patsiente käsitleme kui võimalikke COVID-19 nakkuse kandjaid. Vastuvõtul järgime standardseid COVID-19 puhuseid ettevaatusabinõusid ja kasutatame vastavaid isikukaitsevahendeid

Oletatavalt mittenakkuslike patsientide korral jätkame esmaste meetmetena nakkuse leviku võimaluse vähendamiseks käte desinfitseerimist ning kirurgilise maski kasutamist.

Krooniliste haiguste raviks vajalikke retsepte on taas võimalik välja kirjutada kuni kuueks kuuks.

Piirangute järk-järgulise leevendamisega liigume tasahilju tavavastuvõttude taastamiseni.
Perearstikeskuse töökorraldusest

Märjamaa perearstikeskus  on sotsiaalministri  korraldusega  määratud  vastutavaks perearstikeskuseks /valvekeskuseks/,  tagamaks üldarstiabi osutamise  lisaks  oma  nimistu patsientide tavapärasele  teenindamisele ,  erandina  ägedate  respiratoorsete  infektsioonide korral    
 •  ajutiselt üldarstiabi mitteosutava perearstikeskuse       patsientidele
 •  kindlustamata isikutele 
 • perearstita kindlustatud isikutele
Perearstikeskus  on   avatud      patsientide vastuvõtuks    ning telefoni - ja sidevahendite teel nõustamiseks kell   
                                  08.00-18.00 

Perearstikeskuse telefon    4822232
E-konsultatsioonid   dr. Marika Hiiemaa 
 • e-perearstikeskus  patsiendile  
 • marika.hiiemaa@perearstid.ee
                                         dr. Triin Altmäe 
 • triin.altmae@gmail.com
Peatatud on  plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus

Erandkorras teostame  laste läbivaatusi vanuses 2n, 1k, 2k, 3k, 4,5k 6k, 9k, 12k. Lapsevanematega  kontakteerume  ise  sobiva  vastuvõtuaja  leidmiseks  

Muudel  juhtudel  kutsume  patsiente vastuvõtule   erandjuhtudel , kui patsientide tervislik seisund nõuab  perearstikeskusesse kohaletulekut

Vastavalt Terviseameti  juhistele   kuuluvad  testimisele   COVID-19  suhtes    sümptomitega  /  palavik, kuiv ,köha, hingamisraskused/patsiendid ,  kellel on  tõsised  kroonilised  haigused, kõrge  vanus  ,   lisaks  meditsiinitöötajad  sh  ka  hoolduspersonal  , PPA  töötajad  , riigiametite  klienditeenindajad  , hooldekodude  elanikud  . Saatekirja  vormistab  perearst.

Töökorraldusest perearstikeskuses


Lähtuvalt Terviseameti infost, mis määratleb antud olukorda tervishoiu hädaolukorrana ning on tõstnud tervishoiu valmisoleku tasemele 2 , jätkab Märjamaa Perearstikeskus OÜ tööd erirežiimil :

 • Lõpetame 16.03.2020 plaanilise ennetustöö, diagnostilised uuringud. Jätkub erakorraline töö. Teavitame muudatustest varasemalt registreerunuid.

 • Kasutame alternatiivina ambulatoorseid kaugvastuvõtte, järgides Haigekassa ja Terviseameti juhiseid

 • Kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab kontakteeruv tervishoiutöötaja.

 • Patsient peab andma kaugvastuvõtuks oma suulise nõusoleku, mille dokumenteerime patsiendikaardis

 • Kaugvastuvõtt toimub tervishoiutöötaja ja patsiendi vahel kokkulepitud ajal ja viisil sünkroonse suhtlusena.

 • Kaugvastuvõtt on registreeritud tervishoiutöötaja vastuvõtugraafikus.

 • Kaugvastuvõtu läbiviimiseks on lubatud kasutada telefoni, video, veebivestlust

 • Lõpetame plaanilise ambulatoorse tööna laste ja täiskasvanute skriiningu vastuvõtud, terviseauditid, tasulised vastuvõtud

 • Erisusena jätkuvad Imikute plaanilised läbivaatused eraldatult perearstikeskuse II korruse ruumides. Vastuvõtule kutsumist ja läbiviimist korraldab pereõde

 • Koduõendusteenuse osutamisel kaalume igat koduõendusjuhtu eraldi ja langetame otsuse teenuse jätkamise kohta.

 • Hooldekoduteenust jätkame senises mahus ja korrasPerearstikeskuse telefon 48- 22- 232 on avatud esmaspäevast neljapäevani 8.00-18.00 ning reedel 8.00-16.00. Pika kõne ootejärjekorra vältimiseks palume öelda oma nime ning telefonikontakti numbri , seejärel lühidalt esitada oma küsimus või probleem: retseptisoov, haiguse sümptomid vms. Teie kõne registreeritakse ning Teiega kontakteerub perearstikeskuse töötaja edasiste tegevuste vajaduse otsustamiseks perearstikeskuses või kaugvastuvõtu läbiviimiseks . Etteregistreerumata patsiente perearstikeskuses ei teenindata.


E-perearstikeskuse kaudu on võimalus kontakteeruda dr Marika Hiiemaa patsientidel.


Jätkuvalt on avatud suhtluseks on perearstide meilid marika.hiiemaa@perearstid.ee ning triin.altmae@gmail.com Palume meilile lisada oma kontakttelefoni numbri .Me peame õppima selle viirusega elama nii, et tema tehtud kahju meile võimalikult väike oleks. Lõpptulemus sõltub suures osas sellest kui hästi me oskame koronaviiruse eemale hoida vanematest populatsioonidest; ennekõike 70 aastat ja vanemad. Ehk teisisõnu kuidas me saame noored, kes on potentsiaalsed viiruse kandjad, vanematest inimestest eemale hoida.Sotsiaalse distantseerumise võimalused on meile loodud, haiguse edasine levik sõltub sellest, kui vastutustundlikult me ise käitume.
Krooniliste haiguste ravi peab kindlasti jätkuma, aga see peaks nii palju kui võimalik toimuma kodus; vanemad inimesed ei peaks minema terviseasutustesse (haigla, apteek, perearstikeskus) kui selleks pole hädavajadust. Telefoni teel saab välja selgitada kas on hädavajadus. Sotsiaaltöötajad ja kogukonnaliikmed saavad üksikuid vanemaid inimesi aidata ja neile poest söögi tuua, apteegist ravimid tuua
Nakatunute isoleerimine on väga tähtis Kodune karantiin on efektiivne seni, kuni sellest kinni peetakse. Karantiin on karantiin: tulebki 24/7 kodus olla karantiini lõppemiseni Haigustunnuste kadumine ei tähenda nakkusohu kadumist. Haiglad peavad jääma raskete haigete jaoks
Kaitseme tervishoiutöötajaid, sest nemad on ainukesed, kes oskavad aidata haigeid inimesi Järgmised neli kui mitte kuus nädalat saavad väga rasked olema. Jõudu selleks meile kõigile


Lugupidamisega Märjamaa Perearstikeskus OÜ pere.


23.12.2019

Perearstikeskus avatud 08.00-12.00

Täna 11.11.2019

Perearstikeskuse personal koolitusel. Sulgeme 14.00

Täna,30.10.2019

Perearstikeskus suletud alates 14.00 Oleme koolitusel. Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast
 

Puhkustest

Perearst Marika Hiiemaa puhkusel kuni 23.10.2019. Asendab  dr.Ingrid Kirs

Gripivaktsiin olemas

Tänavu    sügisel   on   perearstikeskuses    end  vaktsineerinud  gripi  vastu  juba  80  patsienti.   
Kohe  saabumas  uus  partii  Vaxigripi  vaktsiini  /  neljakomponendiline/ . Ootame  vaktsineerima, eelistatult  õhtupoolsel  ajal. Ette  registreerida  ei ole  vaja.

Perearstikeskus Synlabis

Kolmapäeval   02.10.2019    on  perearstikeskuse  töötajad  Synlabis   koolitusel. Tutvume  uute  diagnostikavõimalustega, arutame  edasisi  koostöövõimalusi  .
Perearstikeskus    suletud  alates   12.00  
Vabandame  tekkinud  ebamugavuste  pärast.

Suvepuhkustest

Dr. Triin Altmäe  puhkus  15.07-29.07.2020  , asendab dr  Ingrid  Kirs  nimistu  vastuvõtuaegadel 
Dr. Marika Hiiemaa puhkus  01.08-15.08.2019,
asendab  dr.  Ingrid  Kirs    nimistu vastuvõtuaegadel

Uus arst perearstikeskuses

Alates  08.07.2019  liitus  meie  kollektiiviga  noor  tohter  Ingrid  Kirs.  Ingrid  lõpetas  tänavu  Tartu  Ülikooli  üldarstina , alates  01.09.2019 alustab   neli aastat  kestvate  spetsialiseerumisõpingutega peremeditsiini  residentuuris. Suveperioodil  töötab nimistute  juures  asendusarstina, alates septembrist  arst-residendina  kuni  2020  aasta  kevadeni. 

Liitusime e-perearstikeskusega

Lähtudes  delikaatsete isikuandmete kaitse seadusest    liitus  Märjamaa perearstikeskus   e-perearstikeskuse  projektiga 13.11.2018 . Sellega  tagame  Teie  terviseandmete  käsitluse  turvalisuse.  Mida see  kaasa  toob? Teie  küsimustele, retseptisoovidele  ja  kõigile  muudele Teie tervist  puudutavatele teabenõuetele  vastame  vaid  e-perearstikeskuse  portaalis. Identifitseerimine toimub 
e-perearstikeskuse  patsiendi platvormil  ID kaardi  või mobiil ID-ga. Tagasiside saamiseks  palume  täita  korrektselt  andmestikuosa. Meeldivat  koostööd  soovides  perearstikeskuse pere  

Perearstikeskusel on sünnipäev!01.07.2018 saab perearstikeskus 20. aastaseks . Vabariigi aastapäeva aktusel kutsusime kõiki Märjamaa valla elanikke oma sünnipäevapeole . Nüüd on kätte jõudnud aeg lubadus täita. Seekord ei määra me veresuhkru ja kolesterooliväärtusi, ei mõõda vererõhku, ei kirjuta retsepte . Küsite nüüd, mida siis veel? Mõtlesime , et juhime seekord tähelepanu tervise hoidmisele . Alatihti tegeleme oma tervisega alles siis , kui mingi probleem ilmneb. Tervis on ju enamikul meist kogu aeg olemas, iseenesest, täiesti niisama. Proovime üheskoos mõelda , arutleda ja tegutseda , et seda luksust- olla terve - jätkuks pikemalt.

Ja nüüd sünnipäevaürituste kava :

03.07.2018 Sööme end terveks perearstikeskuse ruumides

13:00 – 15:00 on arstikabinettides avatud Suhkru ja Rasva töötoad. Läbiviijad toitumise

asjatundjad Marika Tomson, Merle Niinemets

13.00-15.00 kohalikud ettevõtjad Mõisamaa Ökokeskusest /Väike Jalajälg, Uuskaubi talust , OÜ Bon Soyast ning Südameapteegist tutvustavad oma toodangut. Näitusmüük. Olete oodatud!

04.07.2018 Liikumipäev

kell 13:00 – 14:00 on perearstikeskusesse oodatud noored alates 7 eluaastast .

Toimub väike esmaabi teemaline meeskondlik matkamäng perearstikeskuse ümbruses.

Tule ise ja võta sõber kaasa! Tublimatele auhinnad. Läbiviija esmaabispetsialist Merle Niinemets

Kepikõnd- sobiv liikumisharrastus kõigile, oluline on omandada õige tehnika.

13:00- 14:00 I grupp : vanus 60+

14:00- 15:00 II grupp:vanus 18-59

Võimalusel võta kaasa käimiskepid, kohapeal olemas piiratud kogus. Instruktoriks Marika Tomson

13.15 Käruralli emmedele -issidele-vanaemadele-vanaisadele koos igas eas lastega.

Kogunemine 13.00 -13.15 perearstikeskuse juures , kärude ehtimine sünnipäevapallidega. Juhendavad titepuhkusel ralliässad Celia Kaasik ja Triinu Toome

05.07.2018 Lastepäev

13.00 – 16.00 suunatud lastele vanuses 3-10 a. Läbiviija Diana Pagar koos abilistega

Töötuba Kuidas ma seestpoolt välja näen ja väljapoole kostan .Inimese pusle kokkupanemine, inimene röntgen ülesvõtetel , südame kuulamine, kopsumulaaži valmistamine jpm. Samal ajal mängutuba laste mängunurgas - arstide töövahendite tutvustamine , raamatud inimese kehast jm. Töötuba tervisliku toidu mäng: Hamba tervis. Töötuba : oma käe meisterdamine Avatud pildistamise nurk. Kõikidele osalejatele tunnistus koolituse läbimisest ning sünnipäevameene.

Osalejaid turgutavad päeva lõpus tervislikud ampsud ja sünnipäevatort. Olete oodatud!

Perearstikeskuse pere.


PUHKUSTEST

Dr.T. Altmäe puhkab 04.06.2018-08.06.2018 ,asendab
dr .M. Hiiemaa. Dr.M.Hiiemaa puhkab 11.06-26.06.2018  asendab dr.T.Altmäe

Puhkustest

Dr. Marika Hiiemaa puhkusel 15.03-30.03.2017. Asendab dr. Triin Altmäe

Perearstide koormus viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

Perearstide liidu juhatuse liikme Anneli Talviku sõnul on perearstide koormus viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ning inimesed ei mõista, et lihtsama haiguse raviks piisaks ka talupojamõistusest.

http://uudised.err.ee/index.php?06243246
"Meil tõesti lähevad arstid Eestist ära, lähevad pensionile. Tööjõudu on vähe, aga samas on haigusjuhte peremeditsiini lahendada aina rohkem. Eriarstile pääseb palju halvemini. Samas, perearstid valdavad palju rohkem temaatikat, jälgivad kroonilisi haigusi - töömaht on hüppeliselt kasvanud," kirjeldas Talvik intervjuus "Terevisioonile" valitsevat olukorda.

Palju aitaks Talviku arvates perearstide koormust vähendada see, kui inimesed kasutaksid talupojamõistust. "Kas on üldse vaja arsti poole pöörduda. Võib-olla on mulle pereõde selgitanud seda korduvalt. Internet ja perearstikeskuste kodulehed on materjale täis."

Küsimusele, kas selline suhtumine inimesi vihastada ei või, küsis Talvik, et kas on parem, kas süsteem läheb lõhki pöördumistest, mida saaks ravida patsient ise või küsida nõu apteegist ja 2-3 päeva ennast jälgida.

"Oleks hea, kui inimene võtaks ka ise vastutuse. Õpitud abitus on muutunud suureks probleemiks. Lihtne oskus ennast aidata hakkab kaduma," sõnas ta.

Koduvisiidid on igavikku kadunud
Talvik lisas, et näiteks koduvisiidid on üldse unustuste hõlma vajunud, sest tänapäeval puudub selle järgi vajadus.

"Koduvisiiti on mõistlik teha ainult siis, kui arst näeb, et patsienti on võimalik kodus aidata. Kui lähen koju ja vahendid, mis on mul kohvris kaasas, aitavad mul panna diagnoosi ja see patsient on liikumisvõimetu - sel juhul on sel mõte. See on üliväike protsent juhtumitest ja siis perearst kindlasti teeb koduvisiidi," selgitas ta.

Talviku sõnul võib koduvisiidi näiteks vere võtmiseks vabalt teha pereõde. Kui on mingit dokumenti perearstilt vaja, võib sellele järgi tulla patsiendi sugulane. Retseptid saab kätte digitaalselt.

"Tänapäevane meditsiin ei ole, et ma nuusutan, koputan ja arvan midagi. Meditsiin tähendab seda, et ma saan tõesti teha vajamineva uuringu, mille põhjal saan panna kaasaegselt diagnoosi ja soovitada ravi," märkis Talvik.